Informationstjänster

Kontrollera ett luftfartygs uppgifter i e-tjänsten med hjälp av registreringsbeteckningen

Du kan med luftfartygets registreringsbeteckning kontrollera registrerings- och luftvärdighetsuppgifterna för vilket som helst luftfartyg som antecknats i registret. Tjänsten är avgiftsfri.

​Luftfartygets registreringsuppgifter
 

E-tjänster

  • Register- och beskattningsuppgifter för fordon

    Kontrollera ditt fordons register- och skatteuppgifter, beställ offentliga uppgifter eller betala fordonsskatt via e-tjänst.

  • Register- och beskattningsuppgifter för fordon

    Med hjälp av registreringstecknet kan du ta fram fordonets tekniska data och skatter gratis utan att identifiera dig. Ägar- och historikuppgifterna är avgiftsbelagda. För betalning av skatt behöver du nätbankskoder

  • Verifiering av personcertifikat

    Här kan du elektroniskt verifiera behörighetsbrev, certifikat eller kompetensbevis som Trafi har utfärdat samt radiobehörighet enligt STCW som Kommunikationsverket har utfärdat.

Läs allt

Snabblänkar