Arkivinformationstjänsten
 

Arkivinformationstjänsten


Medborgare har rätt att få information ur myndighets offentliga handlingar. Trafis arkiv betjänar såväl forskare som den egna personalen genom att ge kopior av handlingar och information om materialet. Du kan göra förfrågningar till arkivet t.ex. om handlingar utfärdade av de ämbetsverk som föregick Trafiksäkerhetsverket.

De handlingar som ingår i arkivet är i regel offentliga. Handlingarnas offentlighet och deras användning begränsas av paragraferna i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, personuppgiftslagen och vissa speciallagar.

En begäran om att få en handling ska specificeras tillräckligt detaljerat, så att man kan klarlägga vilka handlingar begäran gäller. En beställning av en handling kan göras per telefon eller per e-post. För dokument debiteras en avgift enligt Trafis prislista.

Postkostnaderna är 5,60 € (2016).

 

Kontaktinformation

  • E-post
    arkisto (at) trafi.fi
  • Växel
    tel. 029 534 5000 (lna/msa)
    vardagar kl. 8.00-16.15
 

 

 
 

 

Sidan uppdaterad 12.04.2016