Marknadskontroll
 

Marknadskontroll

Syftet med marknadstillsynen är att säkerställa att transportmedel och utrustning som importeras och släpps ut på marknaden är säkra med tanke på människors säkerhet och hälsa, egendom och miljö och att de är korrekt installerade och används på rätt sätt så att de inte utgör någon fara. Trafi är marknadstillsynsmyndighet för bl.a. fritidsbåtar, bilar, mopeder, motorcyklar, snöskotrar och cyklar.

Trafi övervakar marknaden genom utredningar och kontroller. Trafi kan även granska och testa produkter.

Om en produkt på marknaden konstateras vara farlig kan Trafi förbjuda tillverkning, import, utsläppande på marknaden eller ibruktagande och kräva att produkten dras in från marknaden.

Marknadstillsynen grundar sig på fordonslagen (1090/2002) och i fråga om alkolås på lagen om godkännande av alkolås för användning i trafik (2010/1109). I fråga om fritidsbåtar grundar sig marknadstillsynen på lagen och förordningen om fritidsbåtar, med vilka EU:s direktiv om fritidsbåtar har genomförts nationellt.

 
 
Sidan uppdaterad 05.04.2012