Öppna data
 

Öppna data hos Trafi

Trafi har börjat göra sitt datamaterial fritt tillgängligt för allmänheten. Syftet med att göra dataregistren offentliga är att förbättra åtkomsten till registeruppgifterna och möjligheterna att utnyttja dem i samhället.

Öppna data om fordon och farkoster uppdateras fyra gånger om året. De nästa publiceringstiderna för materialet är: 2017 vecka 2, vecka 14, vecka 27 och vecka 40

 Öppna data om fordon 4.9

Materialet Öppna data om fordon 4.9 omfattar uppgifter om registrering, godkännande och tekniska specifikationer för alla fordon som är i trafik. Uppgifterna finns i det fordonstrafikregister som upprätthålls av Trafi.

Materialbeskrivning

- Materialet omfattar 4 972 168 rader
- Materialets datum 1.4.2017
- Tidpunkt för publicering 12.4.2017
- Filformat: ZIP-förpackad CSV-fil
- Filens storlek: 834 Mbit (förpackad 242Mbit)
- Materialet är licensierat av Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen

Ladda ned materialet Öppna data om fordon 4.9

 

Se även

- Fordonskategorier
- Tillverkningsnumrets struktur
- Logotyper för Öppna data för utvecklare

 

 

Öppna data om farkoster 1.8

Öppna data om farkoster 1.8 omfattar tekniska data och användningskommun för alla farkoster som är införda i Trafis farkostregister.

Materialbeskrivning

- Materialet omfattar 202 848 rader
- Materialets datum 1.4.2017
- Tidpunkt för publicering 12.4.2017
- Filformat: ZIP-förpackad CSV-fil
- Filens storlek: 15,3 MT (förpackad 3,8 MT)
- Materialet är licensierat av Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen

Ladda ned materialet Öppna data om farkoster 1.8

 

 

Öppna data om fartyg 1.6

Öppna data om fartyg, version 1.6, innehåller register- och mätbrevsuppgifter ur fartygsregistret om alla fartyg registrerade i Finland.

Materialbeskrivning

- Materialet omfattar 2 420 rader
- Materialets datum 1.4.2017
- Tidpunkt för publicering 1.4.2017
- Filformat: CSV-fil
- Filens storlek: 0,26 MT
- Materialet är licensierat av Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen

Ladda ner materialet Öppna data om fartyg 1.6
 

 

 

Öppna data om luftfartyg 1.2

Materialet Öppna data om luftfartyg V 1.2 innehåller registrerings- och godkännandedata samt tekniska data om alla luftfartyg som finns i luftfartygsregistret.

Materialbeskrivning och variabelförteckning

Materialet omfattar 1476 rader.
- Materialets datum 31.3.2017
- Tidpunkt för publicering 12.4.2017
Filformat: ZIP-förpackad CSV-fil
- Filens storlek: 187 KB (förpackad 25 KB)
- Materialet är licensierat av Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen.

Ladda ned materialet Öppna data om luftfartyg 1.2

 

 

Öppna data om järnvägsmaterielregistret 1.2

Materialet Öppna data om järnvägsmaterielregistret V1.2 innehåller registreringsdata och tekniska data om de materielenheter som är registrerade för Finlands bannät i Trafis materielregister.

Materialbeskrivning och variabelförteckning

Materialet omfattar 11 632 rader.
- Materialets datum 3.4.2017
- Tidpunkt för publicering 12.4.2017
Filformat: CSV
- Filens storlek: 1.3 MB
- Materialet är licensierat av Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen.

Ladda ned materialet Öppna data om järnvägsmaterielregistret 1.2

 

 

Öppna data om forskning

Öppen data om slir-, friktions- och bromsinformation inom den tunga trafiken

Mätresultaten inom forskningsprojektet Grip innehåller data över friktionsmätningar som samlats in mellan november 2015 februari 2016 med hjälp av olika friktionsmätare, bl.a. slir-, friktions och bromsinformation samt information om fordonets hastighet, väglaget som rådde och resans längd.

Materialbeskrivning och variabelförteckning

Materialet omfattar 12007 rader.
Materialets datum 23.11.2015–9.2.2016
- Tidpunkt för publicering 13.1.2017
Filformat: ZIP-förpackad XLS-fil
- Filens storlek: 982 KB (zippad ca XX KB)
- Materialet är licensierat av Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen.

Data har sammanställts i ett forskningsprojekt som samfinansieras av Trafi, Trafikverket och Helsingfors stads byggnadskontor och där Teknologiska forskningscentralen VTT, Innomikko, West Coast Roadmasters och E3 Innovation deltagit i produktionen av materialet. Projektets slutrapport har publicerats i Trafikverkets publikationsserie.

Ladda ned mätresultaten från Grip-projektet

 

 

CC 4.0-licens för Trafis öppna datamaterial

Creative Commons -lisenssi

Detta verk är licensierat med Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen-licens.

Nämn Licensgivarens namn, materialets namn och tidpunkten när Trafi överlät materialet (exempel: omfattar Trafis material Öppna data om fordon 3.0)

På Öppna data om fordon 1.0 och 2.0 tillämpas föregående version av Trafis licens.

 
 
 

 

Sidan uppdaterad 02.06.2017