Statistik
 

Statistik

Enligt statistiklagen omfattar statens statistikväsen dels Statistikcentralen som allmän myndighet, dels de olika ministerierna och de ämbetsverk och institutioner som lyder under dem, vilka alla framställer statistik om sitt eget verksamhetsområde för allmänt bruk. Trafi är en av myndigheterna som framställer statistik.

 

 
 
Sidan uppdaterad 14.01.2012