Trafis register
 

Trafis register

Trafi tillhandahåller information ur sina trafikregister för privatpersoner, företag och myndigheter.

Luftfartsregister

Luftfartygsregistret

Luftfartygsregistret innehåller uppgifter om civila luftfartyg i Finland. Försvarsmakten för ett register över sina egna luftfartyg. I luftfartygsregistret införs uppgifter om luftfartyg, dess ägare eller innehavare samt om inteckning i luftfartyg.

Registerbeskrivning (på finska)

Certifikatregistret

Certifikatregistret innehåller uppgifter om flygcertifikat, behörighetsbevis och personer som ansökt om behörighet eller godkännande.

Registerbeskrivning (på finska)

Registret över säkerhetskontrollanter

Registret över säkerhetskontrollanter innehåller uppgifter om personer som fått säkerhetskontrollantsutbildning och som Trafi godkänt som säkerhetskontrollant.

Registerbeskrivning (på finska)

Sjöfartsregister

Sjömansregistret

Sjömansregistret innehåller uppgifter om sjöfolks sjötjänstgöring, utbildning och kompetens.

Registerbeskrivning (på finska)

Fartygsregistret

Fartygsregister förs över sådana finska fartyg som används i handelssjöfart. Registermyndigheterna är Trafi och Statens ämbetsverk på Åland. Statens ämbetsverk på Åland för register över de fartyg som har hemort i landskapet Åland och Trafiksäkerhetsverket över fartyg med hemort i det övriga Finland. I fartygsregistret införs grundläggande uppgifter om fartyg och deras ägare, inteckningar som fastställts i fartyg och övriga servitut. Förutom fartygsregistret förs ett register över fartyg under byggnad samt ett historikregister enligt 2 a kap. i fartygsregisterlagen.

Registerbeskrivning (på finska)

Farkostregistret

Alla segel- och motorbåtar med en skrovlängd om 5,5 m eller mer omfattas av registreringsplikt. Båtar ska också registreras om motorns effekt enligt tillverkarens uppgift är minst 15 kW dvs. mer än 20 hästkrafter. Registreringsplikten gäller inte bara fritidsbåtar utan också andra farkoster med motor, såsom vattenskotrar och farkoster som ägs av stat eller kommun.

Registerbeskrivning (på finska)

Järnvägsregister

Personregistret RAHEKE

RAHEKE är ett behörighetsregister för personer med säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet. Behörighetsregistret innehåller uppgifter om förarbevis, kompletterande bevis och behörighetsbevis samt beslut om dispens för personer med säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter.

Registerbeskrivning (på finska)

Materielregistret RAHKAT

Registret RAHKAT innehåller uppgifter om rullande materiel på järnvägarna. I registret antecknas uppgifter om ägare till fordon som fått tillstånd för ibruktagande, samt om den enhet som svarar för underhållet av fordonet i fråga, om begränsningar i användningen av fordonet samt hänvisningar till tillståndet för ibruktagande av fordonet.

Registerbeskrivning (på finska)

Vägtrafikregister

Fordonstrafikregistret

Fordonstrafikregistret innehåller uppgifter om fordon och deras ägare och innehavare. I registret införs tekniska data, identifieringsuppgifter, uppgifter om besiktning och godkännande samt uppgifter om användningssyfte, inteckningar, beskattning och utsökning. Fordonstrafikregistret innehåller också uppgifter om körkort, körrätt, förarexamina och förarens yrkeskompetens.

Registerbeskrivning (på finska)

 

 
 

 

Sidan uppdaterad 25.07.2016