Trafis register
 

Trafis register

Trafik- och transportregistret

De register Trafi uppdaterar (fordonstrafikregistret, luftfartygs- och certifikatregistret, sjömansregistret, fartygsregistret, farkostregistret och spårtrafikens person- och materielregister) slogs den 1 juli 2018 samman till ett trafik- och transportregister.

Dataskyddsbeskrivning (på finska)

Övriga register

Kundservice

Kundservicens kontakter (samtal, e-post, chat) sparas i kundservicesystemet. Registret har grundats för att säkerställa Trafis kundservice och dess kvalitet samt för att utveckla verksamheten. Inspelningarna kan även användas för att utveckla Trafis kundservice under utbildningar och i planeringen av anvisningarna.

Registerbeskrivning (på finska)

Kontaktuppgifter till de som prenumererar på meddelanden och nyhetsbrev

Uppgifterna om prenumeranterna på nyhetsbrev och/eller meddelanden (namn och e-postadress) sparas för att skicka meddelanden och nyhetsbrev. Genom att prenumerera ger den registrerade sitt samtycke till behandlingen av personuppgifterna och mottagandet av e-postmeddelanden. Den registrerade har när som helst rätt att återkalla sitt samtycke genom att avboka prenumerationen.

Dataskyddsblad (på finska)

Intressentgruppsevenemangens inbjudningslista

Den registeransvariga ordnar evenemang för sina intressentgrupper och kunder där man delar ut aktuell information om branschens frågor. Kontaktuppgifterna till de inbjudna fås genom uppgifter som samlas in under den registeransvarigas lagstadgade verksamhet, från den registrerade eller dennes arbetsgivare. Den registrerade har rätt att kräva att Trafi korrigerar felaktiga personuppgifter, kompletterar bristfälliga personuppgifter eller raderar den registrerades uppgifter.

Dataskyddsblad (på finska)

 

 

 

Sidan uppdaterad 09.08.2018