Förbud att lämna ut uppgifter
 

Förbud att lämna ut uppgifter

Fordonstrafikregistret är i första hand ett offentligt register, men om man så önskar kan man begränsa utlämnandet av sina egna personuppgifter. Företag och samfund kan inte begränsa utlämnandet av egna uppgifter från fordonstrafikregistret.

Utlämnande av adresser och marknadsföringsförbud

Ett förbud att lämna ut adress hindrar inte att namnuppgifter lämnas ut. Förbudet att lämna ut adress förbjuder att adressen lämnas ut i

  • telefonförfrågningar
  • textmeddelanden och
  • internetförfrågningar

Ett marknadsföringsförbud hindrar utlämnande av namn- och kontaktuppgifter för

  • direktreklam,
  • telefonförsäljning och annan direktmarknadsföring,
  • adresstjänster och
  • opinionsundersökningar.

Förbudet är personligt och en begäran om det kan lämnas elektroniskt eller per telefon. Förbuden fogas till personuppgifterna och behöver inte förnyas även om det sker förändringar i personens fordonsuppgifter. Förbuden gäller tills vidare, om inte personen själv vill häva dem.

Spärrmarkering

En person som har grundad anledning att misstänka att hans eller hennes egen eller familjens hälsa eller säkerhet kan komma att hotas kan ansöka om spärrmarkering i befolkningsdatasystemet (BDS), som upprätthålls av magistraten. En spärrmarkering som har sparats i befolkningsdatasystemet överförs automatiskt också till fordonstrafikregistret, som upprätthålls av Trafi. Mer information om spärrmarkeringen och anvisningar för ansökan om spärrmarkering i befolkningsdatasystemet finns på adressen www.maistraatti.fi

Till följd av en ändring av § 20 (937/2016) i lagen om fordonstrafikregistret (541/2003) beviljar Trafi inte längre spärrmarkeringar. Ändringen träder i kraft den 1 januari 2017. Ansökningar som har kommit in under 2016 behandlas som vanligt. De spärrmarkeringar som Trafi har beviljat gäller under fastställd tid.

Kontaktinformation

  • Förbud mot marknadsföring och utlämnande av adressuppgifter

Mån-fre kl. 8.00-16.15
Tfn 029 534 5100 (lsa/msa)

Trafiksäkerhetsverket
PB 320
00101 Helsingfors

 

 

Magistraterna

 
 

 

Sidan uppdaterad 28.12.2016