Principer för utlämnande av uppgifter
 

Principer för utlämnande av uppgifter

De register som förs av Trafi är i första hand offentliga. Registeruppgifternas offentlighet regleras i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet och i personuppgiftslagen. Offentligheten kan dock begränsas av speciallagar såsom lagen om fordonstrafikregistret. Beslut om utlämnande av uppgifter som finns i registren fattas av registrets ägare, dvs. Trafi.

Registeruppgifter för olika trafikformer tillhandahålls för myndigheters, företags och privatpersoners behov, dock med beaktande av kraven och begränsningarna i lagstiftningen.

Fordonstrafikregistret

Utlämnandet av uppgifter grundar sig på lagen om fordonstrafikregistret. Privatpersoner, företag och myndigheter har möjlighet att få person- och fordonsuppgifter ur fordonstrafikregistret.

Trafi lämnar ut uppgifter till myndigheter för skötseln av myndighetsuppgifter och till företag för att de ska kunna sköta sina lagstadgade uppgifter. Myndigheter eller företag som sköter lagstadgade uppgifter ska kontakta Trafi (tietojenluovutus(at)trafi.fi) när de vill ha uppgifter ur fordonstrafikregistret.

Det är möjligt att få registeruppgifter för t.ex. direktmarknadsföring och produktion av förfrågningstjänster. Uppgifter om en privatperson får lämnas ut om verksamheten ansluter sig till trafiksäkerhet, fordon, fordonstrafik, miljöolägenheter som fordonstrafiken orsakar eller framförandet av fordon. Om ett företag vill ha uppgifter ur fordonstrafikregistret för dessa ändamål ska det kontakta Trafis avtalspartner.

Till privatpersoner lämnas uppgifter ut på basis av fordonets registreringstecken eller tillverkningsnummer genom förfrågan via e-tjänsten samt som SMS- och telefontjänst. Listan av tjänsleverantörer kan man hitta här.

Enskilda uppgifter ur fordonstrafikregistret om körkortskategori och datum för beviljande av körkort kan lämnas ut på basis av personbeteckning och namn. Uppgifterna ges av Trafis rådgivning.

Övriga register

Från övriga register som förs av Trafi utlämnas uppgifter för skötsel av myndighetsuppgifter och i enskilda fall för andra ändamål. I sådana fall ska man kontakta Trafi per e-post på adressen tietojenluovutus(at)trafi.fi.

Författningar

 

Kontaktinformation

  • Trafi/Rådgivning

tfn 029 534 5100
mån-fre kl. 8.00-16.15

 
 
 

 

Sidan uppdaterad 25.07.2016