Tjänsteleverantörer
 

Tjänsteleverantörer

Trafis samarbetspartner producerar tjänster som grundar sig på uppgifter i fordonstrafikregistret för privatpersoner och företag.

Tjänster för privatpersoner

Registerförfrågningar

Privatpersoner kan på basis av ett enskilt fordons register- eller tillverkningsnummer göra förfrågningar som gäller fordonets tekniska data och registrering. Trafis samarbetspartner erbjuder sådana tjänster via internet, SMS och per telefon.

Registerförfrågningar förmedlas av:

Tjänsterna är avgiftsbelagda. Priserna och tjänsternas innehåll finns angivna på tjänsteleverantörernas egna webbplatser. Vänligen notera innan du använder servicen att inga av de uppgifter den ger får användas lagstridigt eller för sådant ändamål som äventyrar integritetsskyddet. De data servicen ger är i första hand avsedda att användas i samband med köp och försäljning av fordon mellan konsumenter för att säkerställa fordons- och ägaruppgifternas tillförlitlighet, t.ex. genom att verifiera att fordonet faktiskt ägs av säljaren. Om användningsändamålet är något annat, ska det för att vara godtagbart ha anknytning till trafiksäkerheten, fordon, fordonstrafiken eller de miljöolägenheter den orsakar eller till framförandet av fordon. Genom att använda servicen förbinder du dig att iaktta nämnda villkor.

Tjänster för företag

Direktmarknadsföringstjänster

Företag och andra sammanslutningar kan få postadresser för direktmarknadsföring och marknadsundersökningar från fordonstrafikregistret. Trafi levererar inte själv dessa adresser, utan har ingått återförsäljningsavtal med företag som producerar direktmarknadsföringstjänster.

Följande företag erbjuder direktmarknadsföringstjänster:

Förfrågningstjänster

Följande samarbetspartner kan erbjuda förfrågningstjänster på basis av fordonets registreringstecken eller tillverkningsnummer för företag.

Marknadsstatistik

Fordonstrafikregistret används också för att producera olika slags marknadsstatistik. Statistiken skräddarsys enligt kundernas önskemål. Sådan statistik produceras av:

Leverantörer av informationstjänster inom reservdelshandeln

 

 
 

 

Sidan uppdaterad 10.01.2018