Luftfart

Kontrollera ett luftfartygs uppgifter i e-tjänsten med hjälp av registreringsbeteckningen

Du kan med luftfartygets registreringsbeteckning kontrollera registrerings- och luftvärdighetsuppgifterna för vilket som helst luftfartyg som antecknats i registret. Tjänsten är avgiftsfri.

​Luftfartygets registreringsuppgifter
 

E-tjänster

Läs allt