Certifikat och behörigheter
 

Certifikat och behörigheter

Trafi beviljar luftfartscertifikaten

Trafi beviljar certifikaten till både piloter och icke-flygande personal inom luftfarten. Avsikten med certifikatsystemet är att säkerställa att de som utövar verksamhet inom luftfart har den kunskap och skicklighet samt de fysiska och psykiska förmågor som säkerställer en trygg flygverksamhet.

Trafi beviljar även tilläggsbehörigheter som gör det möjligt för innehavaren att nyttja sitt certifikat mångsidigare. Sådana kan vara t.ex. instrument- eller flyginstruktörsbehörighet samt behörighet för radarflygledare.

Utöver kraven på teoretiska och praktiska kunskaper förutsätts det att certifikatinnehavarna uppfyller de medicinska kraven som tillämpas i deras uppgifter.

Det finns flygcertifikat för

  • trafikflygare
  • förvärvsflygare
  • privatflygare och
  • sportflygare.

Icke-flygande personal beviljas certifikat för flygledare, AFIS-personal och flygmekaniker. Dessutom beviljas bl.a. kabinbesättningsintyg och besättningskort.

Regleringen inom luftfartsområdet sker i dag huvudsakligen genom direkt bindande EU-förordningar. Trafi ger anvisningar om tillämpningen av förordningarna i Finland.

Kontaktinformation i
certifikatfrågor

Telefon: 029 534 6312,
vardagar kl. 9-11

E-post: lupakirjat (at) trafi.fi

Se även certifikatsidorna på finska

 
 
 
Sidan uppdaterad 04.12.2014