Flygmedicin
 

Flygmedicin

Trafis enhet för trafikmedicin (AMS – Aeromedical Section) svarar för den flygmedicinska myndighetsverksamheten i samarbete med  auktoriserade flygläkare (AME – Authorised Medical Examiner) och  flygmedicinska centra (AeMC – Aeromedical Centre).

Den mänskliga prestationsförmågan är en av de mest betydande faktorerna som inverkar flygsäkerheten. På individens förmåga att tryggt sköta sina uppgifter inverkar hans/hennes lämplighet för luftfartsbranschen, utbildning, erfarenhet, attityd gentemot flygsäkerheten samt personlig prestationsförmåga och hälsotillstånd.

En central uppgift för Trafi är att säkerställa att de som söker sig till flygsäkerhetsuppgifter eller som redan är verksamma inom luftfarten lämpar sig till luftfartsbranschen med avseende på sitt hälsotillstånd och förmår tryggt utföra sitt arbete.

Trafi övervakar att prestations- och hälsokraven efterföljs. Dessutom utvärderar den de risker som kan inverka på flygsäkerheten och strävar efter att aktivt främja luftfartens säkerhet tillsammans med andra aktörer.

AeMC kontakt:

SOTLK, Ilmailulääketieteen keskus, AeMC
Tukholmankatu 8A
PL 50
00301 HELSINKI
Telefon: 0299 576 148
E-post: förnamn.efternamn(at)mil.f

Finnair Terveyspalvelut, AeMC
Lentäjäntie 1
01053 FINNAIR
Telefon: 09 818 4831
E-post: förnamn.efternamn(at)finnair.com

Aava Vantaanportti, AeMC
Elannontie 5
01510 VANTAA
Telefon: 010 380 2350
E-post: aemc(at)aava.fi

AMEs kontakt:
lista

 

 

 

 
 

 

Sidan uppdaterad 21.06.2018