Flygsäkerhet
 

Flygsäkerhet

Flygsäkerheten i Finland ligger på en hög nivå internationellt. I enlighet med gemensamma europeiska riktlinjer är målet att kontinuerligt minska det årliga antalet flygolyckor och antalet dödade i olyckorna – trots ökande trafikvolymer och externa säkerhetshot. Inom sportflyget är målet att upprätthålla en god säkerhetsnivå.

Finland har goda flygsäkerhetssystem och god verksamhetskultur, och även små avvikelser noteras. Avvikande händelser eller mindre tillbud ska rapporteras till luftfartsmyndigheten, som behandlar rapporterna och för statistik över flygolyckor, skador och tillbud i Finland. Utifrån rapporterna tar man vid behov initiativ till utveckling av flygsäkerheten. Flygsäkerhetsnivån följs upp kontinuerligt med hjälp av statistik och utvärdering av verksamheten.

Allvarliga tillbud är mycket sällsynta i Finland. Beroende på hur allvarlig händelsen är utreds avvikelsen av en av Olycksutredningscentralen tillsatt utredningskommission eller av luftfartsmyndighetens experter. Syftet med utredningen är att klarlägga orsakerna bakom tillbudet och ge förslag på förbättringar så att man kan undvika att något liknande inträffar.

Olycksutredningscentralen utreder huvudsakligen olyckor och eventuella allvarliga tillbud. Den överväger från fall till fall vilka händelser som ska utredas. Centralens utredningsrapporter om luftfarten kan läsas på Olycksutredningscentralens webbplats. I rapporterna ges också säkerhetsrekommendationer.

Mer på webben

 

 

 
 
Sidan uppdaterad 25.09.2014