Luftfartsskydd
 

Luftfartsskydd

Skyddet av luftfarten mot olagliga handlingar (security) regleras på internationell nivå (ICAO) och på EU-nivå.

Syftet med regleringen är trygg och smidig luftfart. Avsikten med skyddsåtgärderna, som gäller både passagerare och gods, är att förhindra olaglig verksamhet riktad mot den civila luftfarten. Åtgärderna vidtas av säkerhetskontrollanter, vars utbildning övervakas av Trafi. Trafi godkänner den utrustning som används vid arbetet.

Läs mer om säkerhetskontroller under avsnittet 'För passagerare'.

 
 
Sidan uppdaterad 25.09.2014