Luftfartygsregistret
 

Registeruppgifter om luftfartyg

Trafi uppdaterar ett trafikregister (tidigare luftfartygsregistret) som innehåller uppgifter om Finlands civila luftfartyg och uppgifter om luftfartens certifikat, behörighetsintyg, de som ansöker om och innehar behörighet och godkännanden.

Luftfartygets registeruppgifter

Registrering av luftfartyget är en förutsättning för att det ska kunna användas för luftfart. I trafikregistret registreras utöver uppgifter om luftfartyg även uppgifter om ägare, operatör, innehavare och ombud samt uppgifter om inteckningar i luftfartyg.

Militära luftfartyg registreras i Försvarsmaktens register över militära luftfartyg.

Obemannade luftfartyg vars massa är under 150 kg registreras inte i trafikregistret. Användningen av ett obemannat luftfartyg för flygarbete förutsätter dock att operatören gör en förhandsanmälan till Trafi om den ämnade verksamheten.

Dessutom ansvarar Trafi för förteckningen med beteckningar för andra glidare än glidare med fotstart. Förteckningen innehåller glidarens identifierande uppgifter samt uppgifter om de som ansökt om registrering och deras kontaktuppgifter.

Anvisningar för förteckning och beteckningar för glidare.

Utlämnande av uppgifter om luftfartygen

Luftfartygens uppgifter fås gratis enligt registreringsbeteckningen via tjänsten kontrollera luftfartygets uppgifter.

Om ditt informationsbehov är omfattande och fortlöpande samt baserar sig på myndighetsverksamhet eller anknyter till finansiering, försäkring eller besiktning av luftfartyg, försäljning av reservdelar eller underhåll, fastställande av flygtrafikavgifter eller motsvarande verksamhet ber vi dig kontakta Trafis enhet för utlämnande av uppgifter, tietojenluovutus (at) trafi.fi.

 

 

Sidan uppdaterad 13.07.2018