Luftrumsreform
 

Totalreform av luftrummet

I Finland pågår en totalreform av luftrummet. Dess mål är ett effektivare utnyttjande av luftrummet och verkställande av de standardiserade europeiska trafikreglerna för luftfart. Reformen stöder också Försvarsmaktens strukturreform.

I samband med totalreformen av luftrummet drar man också upp nya riktlinjer för principerna för användning av förbjudna områden, restriktionsområden och farliga områden, så att de bättre svarar mot praxis i övriga Europa och för att kunna svara på de utmaningar som den teknologiska utvecklingen medfört, bland annat genom att i ännu högre grad möjliggöra användning av obemannade luftfartyg.

Reformen påverkar alla luftfartsaktörer, från yrkespersoner till fritidspiloter, och alla ska vara medvetna om effekten av ändringarna innan de flyger i det nya luftrummet.

Den nya strukturen för luftrummet och de uppdaterade luftfartsföreskrifterna trädde i kraft 13.11.2014.

Viktiga länkar:

Lagar, förordningar och föreskrifter:

EU-förodningen 923/2012 (SERA):
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:281:0001:0066:SV:PDF

Luftfartslagen och statsrådets förordning om områden där luftfart är inskränkt:
https://www.trafi.fi/sv/luftfart/forfattningar_och_foreskrifter/nationell_lagstiftning

Luftfartsföreskrifter:
OPS M1-1 Trafikregler för luftfarten som tillämpas i Finland
OPS M1-17 Luftrum med krav på dubbelriktad radioförbindelse
OPS M1-28 Farliga områden
OPS M1-31 Luftrum med transponderkrav
http://www.finlex.fi/sv/viranomaiset/normi/498001/

Andra länkar:

Finavias utbildningspaket om luftfartsreformen:
https://ais.fi/ais/ilmatila2014/

Finlands handbok med information för luftfarten (AIP):
https://ais.fi/ais/eaip/fi/index.htm

Meteorologiska institutets flygvädertjänst:
http://ilmailusaa.fi/

Lentopaikat.fi-tjänsten som upprätthålls av Finlands Flygförbund:
http://lentopaikat.fi

ASM-handboken för luftrumsplanering

www.trafi.fi/ilmailu/lennonvarmistus_ja_ilmatila/ilmatila

Mer information

Mika Saalasti, överinspektör,
mika.saalasti (at) trafi.fi

Jukka Hannola, utvecklingschef,
jukka.hannola (at) trafi.fi

Läs mer på Trafis finskspråkiga
sidor
.

 
 
 
Sidan uppdaterad 06.02.2015