RPAS-sökning
 

RPAS-sökning

Anmälan bör göras till Trafi innan ett fjärrstyrt luftfartyg tas i bruk. Anmälningsförfarandet gäller inte användare av modellflygplan.

I Trafis RPAS-sökmaskin finns de användare av fjärrstyrda luftfartyg som i samband med anmälan gett tillstånd att publicera sin information.

Du kan söka tjänsteleverantörer med ett eller flera villkor.
Uppgifter om företaget Luftfartyget avses användas för följande ändamål
Företagets namn: Triaxe oy ab
Internetadress: www.triaxe.fi
E-post:
Telefon: 0504153000
Gatuadress: Hästholmsvägen 57
Postnummer: 66540
Postanstalt: Petsmo
Stat: Finland
 • Fotografering, video
 • Inspektion av elledningar
 • Inspektion av gasledningar
 • Inspektion av master eller vindkraftverk
 • Inspektion av byggnader / tak
 • Inspektion av andra konstruktioner (t.ex. broar)
 • Jordbruksarbeten
 • Arbeten med anknytning till skogsbruk/skogsvård
 • Skapande av situationsbild för en enhet som leder annan verksamhet
 • Kartläggning
 • Efterspanings- och räddningstjänst
 • Övervakningsuppgifter
 • Uppgifter med användning av värmekamera
Visa alla uppgifter