Säkerhetskontroller
 

Säkerhetskontroller av flygpassagerare

EU-länderna har gemensamma bestämmelser om säkerhetskontroll av flygpassagerare. Bestämmelserna syftar till att göra resandet smidigt och okomplicerat – utan att man gör avkall på säkerheten.

Säkerhetskontrollerna ska se till att föremål eller ämnen som kan medföra fara under flygningen inte hamnar ombord avsiktligt eller oavsiktligt. Även ett vardagligt föremål kan vara farligt om det transporteras i ett flygplan. I så fall är föremålet förbjudet eller omfattas av transportbegränsningar.

Bagaget får inte innehålla brandfarliga, explosiva, giftiga eller frätande ämnen eller andra ämnen klassificerade som farliga.

Flygbolagen kan ha striktare begränsningar än vad som anges på Trafis webbsidor. Därför är det bra om du före packningen av bagaget kontrollerar om föremål eller ämnen som du vill ta med dig får transporteras i flygplanet. Läs informationen på flygbiljetten eller kontakta flygbolaget. Kontrollera särskilt instruktionerna för transport av vätskor.

Smidigt genom säkerhetskontrollen:

- visa upp alla vätskor du har med dig
- ta av ytterkläderna för kontroll
- ta fram bärbara datorer eller andra stora elapparater för genomlysning.

 
 
Sidan uppdaterad 21.08.2013