Utbildning
 

Trafi övervakar utbildningen inom luftfarten

Trafi övervakar utbildningen inom luftfarten i Finland genom att utfärda utbildningstillstånd och godkännanden för flyg- och teoriutbildning. Trafi utfärdar också tillstånd för utbildning av olika andra yrkesgrupper inom luftfarten, såsom underhållspersonal, flygledare och säkerhetskontrollanter. Dessutom kontrollerar myndigheten utbildningsorganisationernas verksamhet med regelbundna intervaller.

Trafis verksamhet är till gagn för den som utbildas, eftersom man vid utfärdandet av tillstånden strävar efter att säkerställa att utbildningen som ges är ändamålsenlig och uppfyller de fastställda minimikraven. Uppmärksamhet riktas mot såväl personalen, lokalerna, utrustningen och utbildningsprogrammen.

 

 
 
Sidan uppdaterad 15.11.2011