Sjöfart

Ansökan om behörighet

Du kan ansöka om en ny behörighet eller förnya dina behörigheter antingen elektroniskt via Trafis e-tjänst eller skriftligt med ansökningsblanketten.

Om ansökan
 

E-tjänster

  • Sjötjänstutdrag

    I tjänsten för Mina ärenden kan du via inloggning samt skriva ut ett sjötjänstutdrag.

  • Verifiering av personcertifikat

    Här kan du elektroniskt verifiera behörighetsbrev, certifikat eller kompetensbevis som Trafi har utfärdat samt radiobehörighet enligt STCW som Kommunikationsverket har utfärdat.

  • Anmäl sjötjänst

    Som redare kan du skicka uppgifterna om sjötjänstgöring på enskilda fartyg som seglar under finsk flagg på elektronisk väg.

Läs allt