Behörigheter

 

 

Behörigheter

Nästan varje besättningsmedlem ska ha ett behörighetsbrev som berättigar till den befattning som innehas samt eventuellt även intyg över specialbehörigheter enligt fartygstyp eller uppgifter ombord.

Trafi utfärdar yrkessjöfartens behörighetsbrev och certifikat över specialbehörigheter i Finland.

Aktuellt

Handläggningstiden: cirka tre veckor

Anhopningen orsakad av övergångsperiodens slut har blivit upplöst. Handläggningstiden är vanligtvis cirka 3 veckor (14 arbetsdagar).

Brådskande ansökningar eftersträvas att bli handlagda inom 2 dagar efter ansökningen har kommit. Tilläggsavgift för snabbhantering är 200 euro.

 

Utfärdande och förnyande av kombinerat certifikat över specialbehörigheter fr.o.m. 1.1.2017

Efter övergånsgsperioden tillämpas normala behörighetskrav igen. När du ansöker om ditt första kombinerade certifikat eller vill tillägga en kurs, ska du för varje anteckning ha gått en normallång kurs. Endast i samband med förnyande av det kombinerade certifikatet kan du gå en kortare repetitionsutbildning, förutsatt att du också har minst 3 mån sjötjänst under de senaste fem åren. Om du inte har sjötjänst, ska du gå en normallång kurs även vid förnyandet.

Kurserna ska alltid ha gåtts i Finland.

 

Övergångsperioden för STCW-ändringarna tog slut 31.12.2016

STCW inklusive Manilaändringarna träder ovillkorligt ikraft den 1.1.2017 och i samband med det kan vi inte längre tillämpa de lättnader som övergångsperioden möjliggjort.

 
 
 
 

 

Sidan uppdaterad 16.06.2017