Behörigheter

 

 

Behörigheter

Nästan varje besättningsmedlem ska ha ett behörighetsbrev som berättigar till den befattning som innehas samt eventuellt även intyg över specialbehörigheter enligt fartygstyp eller uppgifter ombord.

Trafi utfärdar yrkessjöfartens behörighetsbrev och certifikat över specialbehörigheter i Finland.

Aktuellt

Övergångsperioden för STCW-ändringarna tog slut 31.12.2016

STCW inklusive Manilaändringarna träder ovillkorligt ikraft den 1.1.2017 och i samband med det kan vi inte längre tillämpa de lättnader som övergångsperioden möjliggjort.

 

Handläggningsprocessen har hopat sig. För tillfället handläggs ansökningar om specialbehörigheter som har kommit 12/2016. Däremot är handläggningstiden för behörighetsbrev den normala cirka tre veckor.

Övergångsperiodens slut orsakar en anhopning i handläggningprocessen globalt och ärendet har varit på agendan i IMO i november. Trafi har skickat ett brev till rederierna och hamnstatsinspektörer där det förklaras att alla behörigheter inte kommer att utfärdas i tid. Brevet baserar sig på IMOs modell.

 

Utfärdande och förnyande av kombinerat certifikat över specialbehörigheter fr.o.m. 1.1.2017

Efter övergånsgsperioden tillämpas normala behörighetskrav igen. När du ansöker om ditt första kombinerade certifikat eller vill tillägga en kurs, ska du för varje anteckning ha gått en normallång kurs. Endast i samband med förnyande av det kombinerade certifikatet kan du gå en kortare repetitionsutbildning, förutsatt att du också har minst 3 mån sjötjänst under de senaste fem åren. Om du inte har sjötjänst, ska du gå en normallång kurs även vid förnyandet.

Kurserna ska alltid ha gåtts i Finland.

 
 
 
 

 

Sidan uppdaterad 17.05.2017