Behörigheter
 

Behörigheter

Nästan varje besättningsmedlem ska ha ett behörighetsbrev som berättigar till den befattning som innehas samt eventuellt även intyg över specialbehörigheter enligt fartygstyp eller uppgifter ombord.

Trafi utfärdar yrkessjöfartens behörighetsbrev och certifikat över specialbehörigheter i Finland.

 

Aktuellt

Krav på specialbehörighet för personal på IGF-fartyg träder i kraft

Aktuellt: Krav på specialbehörighet för personal på IGF-fartyg träder i kraft.

 

Handläggningstiden: cirka en vecka

Anhopningen orsakad av övergångsperiodens slut har blivit upplöst. Handläggningstiden är vanligtvis cirka 3 veckor (14 arbetsdagar).

Brådskande ansökningar eftersträvas att bli handlagda inom 2 dagar efter ansökningen har kommit. Tilläggsavgift för snabbhantering är 200 euro.

 

Utfärdande och förnyande av kombinerat certifikat över specialbehörigheter fr.o.m. 1.1.2017

STCW inklusive Manilaändringarna träder ovillkorligt ikraft den 1.1.2017 och i samband med det kan man inte längre tillämpa de lättnader som övergångsperioden möjliggjort.

Efter övergånsgsperioden tillämpas normala behörighetskrav. När du ansöker om ditt första kombinerade certifikat eller vill tillägga en kurs, ska du för varje anteckning ha gått en normallång kurs.

Endast i samband med förnyande av det kombinerade certifikatet kan du gå en kortare repetitionsutbildning, förutsatt att du också har minst 3 månader sjötjänst under de senaste 5 åren. Om du inte har sjötjänst, ska du gå en normallång kurs även vid förnyandet.

Kurserna ska alltid ha gåtts i Finland.

 

Informationsbrev

Meddelande om behörighetskrav för däcksman i inrikes fart
16.6.2017

Meddelande om upphävande av anvisningar
11.5.2017

Brev till rederierna och hamnstatsinspektörer om Manila-förändringarna och hamnstatskontroller
14.12.2016

IMO-cirkulär
14.12.2016

 
 
 

 

Sidan uppdaterad 05.10.2017