Vilka specialbehörigheter ska jag ha ombord?
 

Vilka specialbehörigheter ska jag ha ombord?

Som besättningsmedlem ska du ha certifikat över specialbehörighet(er) enligt fartygstyp och/eller dina uppgifter ombord. Här hittar du kraven för finska fartyg i internationell trafik enligt fartygstyp:

OBSERVERA att en del av de kurser som antecknas på kombinerade certifikatet över specialbehörigheter ska förnyas med fem års mellanrum även om certifikatet skulle vara i kraft. 

För inrikes fart gäller att man ska ha förstahjälp- och brandutbildning enligt uppgifter ombord, sjöfartsskyddsbehörigheter om ISPS-koden tillämpas ombord samt livbåtsbehörigheter enligt SOLAS-konventionen om sådan utrustning finns. Kurserna behöver i huvudsak inte följa den internationella standarden för utbildningar och behörigheter (STCW) utan det är upp till rederiet och befälhavaren att se till att besättningen har den kompetens som behövs även för säkerhetsuppgifter ombord.

Krav om hälsovårdsutbildning ombord bestäms enligt föreskriften om fartygsapotek.

 

 
 

 

Sidan uppdaterad 15.08.2016