Besiktningar
 

Besiktningar

Trafi svarar för fartygssäkerheten, fartygs- och hamnskyddet, säkerheten inom båtsporten och tillsynen över dessa i Finland.

Trafis tjänstemän, erkända klassificeringssällskap bemyndigade av Trafi och utsedda besiktningsmän utför besiktningar och inspektioner i syfte att säkerställa att fartyg som trafikerar finska farvatten och finska hamnar fyller fastställda krav.Dygnet runt-jour

  • Jourhavande inspektör,
    Finska viken och Insjöfinland: tfn 0203 28010
  • Jourhavande inspektör,
    Skärgårdshavet och Bottniska viken: tfn 0203 28020
 
 
 

 

Sidan uppdaterad 24.01.2017