Beställningsblankett för trycksaker
 

Beställningsblankett för trycksaker

Fyll i antalet beställda produkter (st.) efter dess namn och dina kontaktuppgifter i slutet av blanketten. Beställningen går direkt till Strålfors. Fält märkta med asterisk (*) är obligatoriska.

Beställningsblankett för trycksaker

Dagbok för fiskefartyg, MU6110 (63 €)
Fartygets radiodagbok-, MU6112 (20 €)
Arbetstidsjournal, MU6206 (110 €)
Lastdagbok (för fartyg som transporterar farliga flytande ämnen i bulk) MU6611 (50 €)
Finlands handelsflotta 2018, 978-952-311-239-1 (20 €)
Finlands handelsflotta 2017, 978-952-311-218-6 (20 €)
Finlands handelsflotta 2016, 978-952-311-139-4 (20 €)
Finlands handelsflotta 2015, 978-952-311-138-7 (20 €)
Finlands handelsflotta 2014, 952-311-094-6 (20 €)
Finlands handelsflotta 2013, 952-5893-79-3 (20 €)

Beställarens uppgifter

Är du ny kund? *
FO-nummer (Ny kund fyller i)
VAT-nummer (Ny kund fyller i)
Kundens referens
Beställarföretag *
Kontaktperson *
E-postadress *
Leveransadress *
Postnummer och -ort *
Faktureringssätt *
EDI-kod (Fyll i om du byter från pappersfaktura till nätfaktura)
Faktureringsadress (om annan än leveransadressen)
Postnummer och -ort
Beställnummer för företagskunder

Prislista

Du hittar priserna på trycksakerna som kan beställas i Trafis prislista

 

Kontaktuppgifter

Strålfors Oy Kundtjänst
e-post:
tilaukset(at)stralfors.fi

 

Uppdatering av radiodagboken

Sjöräddningens kontaktuppgifter ändrades i februari 2014. Skriv ut den uppdaterade sidan till radiodagboken här.

 
 
 

 

Sidan uppdaterad 18.07.2017