Register
 

Register

Fartygsregister förs över sådana finska fartyg som används i handelssjöfart. Registermyndigheterna är Trafiksäkerhetsverket och Statens ämbetsverk på Åland. Samma myndigheter handlägger också inteckningsärenden.

 

 
 
Sidan uppdaterad 23.12.2011