Spårtrafik
 

E-tjänster

  • Anmälan om järnvägssäkerhet

    Med blanketten anmäls olyckor och riskfyllda situationer som inträffat på bannätet i enlighet järnvägslagens bestämmelser.

  • Meddelande av uppgifter om kompletterande intyg för förare

    Med denna blankett meddelar verksamhetsutövare inom järnvägsbranschen uppgifter om kompletterande intyg som de beviljat till förare av rullande materiel. Samma blankett används för ändringar i kompletterande intyg samt för att meddela om återkallande.

  • Förarbevis

    Hur söker man förarbevis?

Läs allt