Register
 

Järnvägsbranschens register

Trafikregister

Trafi administrerar och uppdaterar trafikregistret som innehåller uppgifter om den rörliga materielens förare och järnvägsfordonen.

Förare för den rörliga materielen

Trafi uppdaterar ett trafikregister som innehåller behörighetsuppgifterna för den rörliga materielens förare. Registret innehåller uppgifter om personernas tillstånd.

I registret finns även tilläggsintygsuppgifter som anmälts senast 30 juni 2018 och beviljade beslut om dispenser.

Verksamhetsutövare med förare av rullande materiel ska föra register över kompletterande bevis som beviljats förarna.

E-tjänster

Privatpersonens adressanmälan
- elektronisk blankett
- kräver identifiering

Granskning av de egna uppgifterna

 

Kontaktinformation

E-post: raheke(at)trafi.fi

Anne Hietanen
Uppgift: Överinspektör
E-post: anne.hietanen (at) trafi.fi
Telefon: 029 5347 097

Jenna Mikkola
Uppgift: Överinspektör
E-post: jenna.mikkola (at) trafi.fi
Telefon: 029 5347 297

 

Registeruppgifter över järnvägsfordon

Trafi upprätthåller ett trafikregister som innehåller uppgifter om Finlands järnvägsfordon: lok, motortåg, vagnar och arbetståg.

I registret införs fordonsspecifika uppgifter:

  • ägare/innehavare, enhet som ansvarar för underhållet
  • seriebeteckning och fordonsenhetsnummer.

Användningen av ett fordon på Finlands bannät förutsätter att fordonet är registrerat i trafikregistret (fordonsregistret fram till 30 juni 2018).

Uppgifterna om järnvägsfordonen finns även som öppen data. Den öppna datan innehåller registrerings- och tekniska uppgifter i Trafis trafikregister om de fordon som registrerats för Finlands bannät. Nya versioner av den öppna datan uppdateras varje kvartal på den här sidan.

Internationella register

RINF - Banregistret 

 

 

 

Sidan uppdaterad 13.07.2018