Resenärernas rättigheter
 

Resenärernas rättigheter

Tågresenärernas rättigheter grundar sig på förordningen om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (EG) nr 1371/2007. Förordningen tillämpas dock inte heltäckande på huvudstadsregionens närtrafik eller trafiken mellan Finland och Ryssland (se 8 a § i järnvägstransportlagen (1119/2000)).

Förordningen reglerar t.ex. ingående av transportavtal, information före och under resan, bokningar och biljettförsäljning samt järnvägsföretagens ansvar vid olyckshändelser och förlust av resgods. Dessutom innehåller den bestämmelser om förseningar eller inställelse av tjänsten samt om tillgänglighet för alla typer av resenärer. Med stöd av förordningen kan resenären t.ex. få rätt till ersättning vid förseningar, rätt till ombokning eller rätt till återbetalning av biljettpriset.

Konsumentombudsmannen och Konsumentverket övervakar efterlevnaden av förordningen för konsumenternas del och konsumenttvistenämnden behandlar enstaka tvister om resenärernas rättigheter inom ramen för sina befogenheter. Trafi övervakar efterlevnaden av förordningen vad gäller säkerhetskraven, inklusive förordningens krav på tillgänglighet. 
 
Sidan uppdaterad 03.12.2015