Tillstånd och intyg
 

Tillstånd och intyg

På dessa sidor hittar du information om bedrivande av järnvägstrafik och förvaltning av bannätet, underhåll av järnvägsmateriel och tillstånd för ibruktagande av materiel och delsystem i bannätet.

På dessa sidor hittar du också anvisningar och ansökningsblanketter för de tillstånd och intyg som Trafi beviljar.

 

 
 
Sidan uppdaterad 01.07.2015