Utbildning
 

Utbildning

Utbildning i järnvägsbranschen ges av läroanstalter, där en godkänd studieprestation i ett uppgiftsspecifikt utbildningsprogram ger kompetens att arbeta med säkerhetsrelaterade uppgifter i järnvägsbranschen. Utbildningen i järnvägsbranschen regleras av lagen om säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter i järnvägssystemet (1664/2009) och Trafis föreskrift om utbildningsprogram för säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter Trafi/14723/03.04.02.13/2010, Europeiska unionens direktiv om lokförare (2007/59/EG) och järnvägslagen (304/2011).

För att läroanstalterna ska kunna ge trafiksäkerhetsutbildning för järnvägsbranschen, ska både läroanstalterna och de utbildningsprogram som de erbjuder vara godkända av Trafi. Personer som har säkerhetsrelaterade arbetsuppgifter ska upprätthålla sin kompetens genom att regelbundet delta i repetitionsutbildning. Även de som ger repetitionsutbildning ska vara godkända av Trafi. Mer information om läroanstalter och repetitionsutbildare som Trafi godkänt finns på sidan Godkända läroanstalter.

Från början av 2013 är det examinatorer som förbereder och tar emot examina som berättigar till förarbevis för förare av rullande materiel och till kompletterande intyg. Trafi godkänner examinatorer från och med 2013.

Bolag och andra sammanslutningar i järnvägsbranschen behöver utbildning exempelvis för att få säkerhetsbetyg och säkerhetstillstånd, och läroanstalterna ska ge utbildning i enlighet med utbildningsprogrammen på ett opartiskt och icke-diskriminerande sätt.

Övrig utbildning

Vid sidan av läroanstalterna ordnar också Trafi vid behov utbildning i järnvägsbranschen, exempelvis om lagändringar och säkerhetstillstånd i anslutning till branschen.

Trafikverket och de läroanstalter som Trafi godkänt svarar för utbildning i anslutning till byggande och underhåll av banor. En person med ansvar för banarbete har dock en sådan säkerhetsrelaterad uppgift som avses i behörighetslagen (1664/2009). Utbildning för denna uppgift ges av läroanstalter som godkänts av Trafi enligt utbildningsprogram som också är godkända av Trafi.

Mer information om utbildning i anslutning till byggande och underhåll av banor och om läroanstalter som ger utbildning finns (på finska) på Trafikverkets webbplats (se Radanpidon turvallisuusohjeet (TURO) och Turvallisuuskoulutuslaitosten yhteystiedot).

Mer information om de utbildningar och kurser för experter vid Raideakatemia, som drivs av Trafikverket.

 

 

 

 

 

 

 
 
Sidan uppdaterad 01.07.2015