Aktuellt
 

Aktuellt

Mina ärenden ur bruk tors 21.9 8.30–10.30

2017-09-19 08:00

Mina ärenden är ur bruk torsdag 21.9 kl. 8.30–10.30 p.g.a. underhållsarbeten.

Avbrott i ärendehantering på ett företags vägnar för Suomi.fi-fullmakter ons 20.9 från kl. 8.00

2017-09-18 08:00

Servicearbetena beräknas bli färdiga inom halv timme.

Kortvariga avbrott i Paytrail-betalningstjänsten kan uppstå tis 19.9 kl. 3.30–4.30

2017-09-18 08:00

Kortvariga avbrott i Paytrail-betalningstjänsten kan uppstå på tisdag 19.9 kl. 3.30–4.30. Under ett eventuellt avbrott är det inte möjligt att betala via Paytrail-tjänsten i Mina ärenden -tjänsten.

Avbrott i ärendehantering på ett företags vägnar i Suomi.fi-fullmakter lör 16.9 kl. 9-11

2017-09-15 12:00

Samarbetet på havsområdet i Arktis skall intensifieras

2017-09-13 16:00

Arktiska rådets arbetsgrupp för arktiskt samarbete på havsområdet (Task Force on Arctic Marine Cooperation) sammanträder i Helsingfors den 14–15 september 2017. Diskussionerna fokuserar på utvecklingen av samarbetet på havsområdet samt förslag till organisering av samarbetet.

På grund av ett tekniskt fel kan alla användare inte ladda upp fordon och vattenfarkoster

2017-09-13 09:00

Förlängning på tio år för VHF-utrustning inom luftfart och omvandling av kanalseparation

2017-09-12 15:40

Avbrott i ärendehantering på ett företags vägnar i Suomi.fi-fullmakter tors 14.9 kl 7–7.30

2017-09-12 08:00

Avbrott i Trafis e-tjänster, som använder certifikat

2017-09-11 16:00

Digitaliseringen av körkortstjänsterna fortsätter

2017-09-08 17:00

Under 45-åriga innehavare av körkort för lastbil eller buss kan nu förnya sina körkort elektroniskt. Även personer som ändrar mopedkort till motorcykel- eller personbilskörkort kan lämna in sin ansökan elektroniskt.

Lägesbeskrivningen av miljön och fordonsbeståndet uppdaterad – fler elbilar än någonsin tidigare har registrerats för första gången

2017-09-07 10:43

Andelen elbilar bland de elbilar som har registrerats för första gången har ökat under början av 2017. Fram till slutet av juli 2017 hade 306 elbilar registrerats för första gången medan antalet som registrerades för första gången under 2016 totalt uppgick till enbart 223 stycken. Likaså ses under början av året en fortsatt minskning av koldioxidutsläppen hos personbilar som har registrerats för första gången.

En del av tjänsterna är inte tillgängliga sön 10.9 kl. 10–18

2017-09-05 09:00

En del av tjänsterna är inte tillgängliga söndag 10.9 kl. 10–18 på grund av servicearbeten. Vi beklagar eventuella olägenheter!

Mina ärenden är ur bruk torsdag 7.9 kl. 8.30–10

2017-09-05 08:00

Mina ärenden är ur bruk torsdag 7.9 kl. 8.30–10 p.g.a. underhållsarbeten.

MyData förändrar myndighetens roll som informationshanterare

2017-08-31 15:50

MyData eller mina data lyfter individen i centrum för informationshanteringen, vilket kommer att förändra också den traditionella informationsmyndighetens roll. Förtroendet för informationen och intimitetsskyddet är dock fortsatt starkt också i framtiden. Konferensen MyData 2017 med siktet ställt på hantering av personuppgifter pågår som bäst i Helsingfors och Tallinn.

Korta avbrott i Trafis elektroniska tjänster lör 2.9 kl. 22 – sön 3.9 kl. 4

2017-08-31 09:00

På grund av underhållsarbeten kan det uppstå korta avbrott i Trafis elektroniska tjänster lördag 2.9 kl. 22 – söndag 3.9 kl. 4. Vi beklagar eventuella olägenheter!

Kortvariga avbrott i Paytrail-betalningstjänsten kan uppstå tis 29.8 kl. 3.30–4.30

2017-08-28 08:00

Kortvariga avbrott i Paytrail-betalningstjänsten kan uppstå på tisdag 29.8 kl. 3.30–4.30. Under ett eventuellt avbrott är det inte möjligt att betala via Paytrail-tjänsten i Mina ärenden -tjänsten.

Nya föreskrifter: Fartygs dagböcker och Skriftlig rapport för sjöförklaring samt rapport om olycka eller tillbud

2017-08-24 15:00

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) har den 23 augusti 2017 utfärdat två nya föreskrifter: 1) Fartygs dagböcker och anteckningarna i dem och 2) Skriftlig rapport för sjöförklaring samt rapport om olycka och tillbud i samband med fartygs drift.

Trafi effektiviserar sitt informationskapital – VTT utvärderar effektiviteten hos Trafis data

2017-08-22 12:00

Trafis omfattande informationskapital ska i största möjliga utsträckning betjäna såväl medborgarna som affärsverksamheten. De datamassor som administreras av offentliga organ kan också effektivare utnyttjas av förvaltningen. Dessa möjligheter utreds i ett nyligen påbörjat forskningsprojekt.

Farkosttjänsterna i Mina ärenden inte tillgängliga tors 24.8 kl. 9–10

2017-08-22 11:00

Farkosttjänsterna i Mina ärenden är inte tillgängliga torsdag 24.8 kl. 9–10 på grund av underhållsarbete.

Mina ärenden ur bruk torsdagen 17.8.2016 kl. 8-10.00

2017-08-17 07:00

Mina ärenden är ur bruk torsdagen 17.8.2016 kl. 8–10.00 p.g.a. underhållsarbeten.

Luftfartens säkerhet på god nivå i början av året – antalet tillbud i luften och inträngningar på startbana har dock ökat

2017-08-16 13:57

Säkerheten inom den finländska kommersiella lufttransporten var fortfarande på god nivå under det andra kvartalet 2017. Inga situationer som kan kategoriseras som olyckor har inträffat. I tillbuden var ena parten i de flesta fall en drönare (ett obemannat luftfartyg).

En del av e-posten som skickats den 6–8 augusti till registratorskontoret har inte nått fram

2017-08-15 11:00

En del av den e-post som skickats till Trafis registratorskontor den 6–8 augusti har på grund av en skräppostattack inte nått ämbetsverket. Om du inte fått en automatisk kvittens på ditt mejl, lönar det sig att skicka det på nytt.

Körkorttjänsterna i Mina ärenden inte tillgängliga ons 16.8 kl. 18–21

2017-08-11 13:00

Körkorttjänsterna i Mina ärenden är inte tillgängliga onsdag 16.8 kl. 18–21 på grund av underhållsarbete.

Underhållsavbrott i Netaxept tis 15.8 kl. 3–6

2017-08-11 09:00

Netaxept betalningstjänst har ett avbrott för underhåll tisdag 15.8 kl. 3–6. Under denna tid kan man inte göra kreditkortsbetalningar i Trafis e-tjänst. Vi beklagar eventuella olägenheter.

Kortvariga avbrott i Paytrail-betalningstjänsten kan uppstå lör 12.8 kl. 2.30–5.30

2017-08-10 13:00

Kortvariga avbrott i Paytrail-betalningstjänsten kan uppstå på lördag 12.8 kl. 2.30–5.30. Under ett eventuellt avbrott är det inte möjligt att betala via Paytrail-tjänsten i Mina ärenden -tjänsten.

Ett säkert år inom sjöfarten på Finlands territorialvatten

2017-08-09 16:50

Säkerheten inom sjöfarten på Finlands territorialvatten och bland finländska fartyg har varit god och stabil under de senaste åren. Inga allvarliga sjöolyckor har inträffat under det första halvåret 2017.

Avbrott i ärendehantering på ett företags vägnar i Suomi.fi-fullmakter tors 10.8 fr.o.m. kl 16

2017-08-09 10:00

Arbetet förväntas ta hela kvällen. Vi beklagar eventuella olägenheter som avbrottet orsakar.

Registret omfattar drygt tre miljoner personbilar – alternativa drivkrafter ökar i jämn takt

2017-08-07 15:55

Tekniska problem i Mina ärenden är slut

2017-08-03 10:00

Tekniska problem i Mina ärenden är slut.

Farkostbeståndet och antalet första registreringar I/2017 meddelande

2017-07-26 14:00