Aktuellt
 

Aktuellt

Kortvariga avbrott i Paytrail-betalningstjänsten kan uppstå tis 19.6 kl. 3.30–4.30

2018-06-18 10:00

Kortvariga avbrott i Paytrail-betalningstjänsten kan uppstå tisdag 19.6 kl. 3.30–4.30. Under ett eventuellt avbrott är det inte möjligt att betala via Paytrail-tjänsten i Mina ärenden -tjänsten.

Priserna för specialtjänster ska meddelas tydligt före taxiresan

2018-06-14 16:00

Taxireformen påverkar också de taxiresor som rörelse- och funktionshindrade betalar själva. Eftersom prissättningen beträffande specialtjänster blir fri är det skäl att jämföra olika taxiföretags tjänster på förhand, påminner Trafi och Konkurrens- och konsumentverket. Kunden måste få information om priset på tjänsterna innan beställningen bekräftas.

Störningar i Suomi.fi-identifiering

2018-06-12 14:00

Störningar i uträttande av ärenden åt ett företag i Suomi.fi-fullmakter 13.6.2018 kl. 08.00–08.30

2018-06-12 13:00

Det förekommer störningar i uträttandet av ärenden åt ett företag 13.6.2018 kl. 08.00–08.30 på grund av servicearbeten i bakgrundsregistret för Suomi.fi-fullmakter.

Störningarna hindrar urättandet av ärenden åt ett företag, om rätten att uträtta ärenden grundar sig på en organroll i handelsregistret. Organroller är till exempel verkställande direktör och styrelseordförande.

Offentliga registreringsuppgifter för luftfartyget ur bruk tors 14.6 kl. 16.30–19

2018-06-11 10:00

Offentliga registreringsuppgifter för luftfartyget är ur bruk torsdag 14.6 kl. 16.30–19 p.g.a. underhållsarbeten.

Serviceavbrott i bankens tjänster sön 10.6 kl. 5–10

2018-06-08 10:00

År 2017 var historiskt sett det säkraste året för sjöfarare

2018-06-07 17:00

Förra året var historiskt sett det säkraste året för sjöfarare. 34 personer omkom i båtolyckor vilket var klart färre än i genomsnitt per år.

Störningar i uträttande av ärenden åt ett företag i Suomi.fi-fullmakter

2018-06-06 12:00

Vet du vad som är på gång i taxitrafiken? Nya lagar träder i kraft om en månad

2018-06-06 11:00

När lagen om transportservice träder i kraft om en månad den 1 juli 2018 innebär det en del förändringar i taxiresenärens vardag. Den största förändringen är att prissättningen avregleras. Trafi och Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har samlat alla förändringar på sina webbplatser och där finns även informativa animationer.

Upphävande av föreskriften om lufttransport av farliga ämnen

2018-06-04 13:00

Trafi har den 1 juni 2018 utfärdat en ny föreskrift om Upphävande av föreskriften om lufttransport av farliga ämnen. Föreskriften träder i kraft den 4 juni 2018 och upphäver föreskriften Lufttransport av farliga ämnen (TRAFI/1359/03.04.00.00/2015).

Mina ärenden är ur bruk tors 7.6 kl. 8.30–10

2018-06-04 08:30

Mina ärenden är ur bruk torsdag 7.6 kl. 8.30–10 på grund av underhållsarbete.

Offentliga registreringsuppgifter för luftfartyget ur bruk tis 5.6 kl. 16.30–20

2018-06-04 08:00

Offentliga registreringsuppgifter för luftfartyget är ur bruk tisdag 5.6 kl. 16.30–20 p.g.a. underhållsarbeten.

På remiss: GEN M1-9, Tillämpningen i Finland av bestämmelserna om flygbesättning som ingår i kommissionens förordning 1178/2011

2018-06-01 14:00

Trafiksäkerhetsverket ber om utlåtanden om en ändring till luftfartsföreskrift GEN M1-9. Föreskriften ändras för att förlänga övergångstiderna så som tillåts i vissa nya EU-förordningar som är under beredning.

En del av tjänsterna är inte tillgängliga

2018-05-31 14:00

En del av tjänsterna är inte tillgängliga på grund av servicearbeten.

Ny föreskrift om fartygs stabilitet

2018-05-30 09:00

Trafi har den 29 maj 2018 utfärdat en ny föreskrift om fartygs stabilitet. Föreskriften träder i kraft den 1 juni 2018 och upphäver föreskriften med samma namn från 2016.

Farkosttjänsterna i Mina ärenden inte tillgängliga tors 31.5 kl. 9–10

2018-05-29 12:00

Farkosttjänsterna i Mina ärenden är inte tillgängliga torsdag 31.5. kl. 9–10 på grund av underhållsarbete.

Mina ärenden ur bruk tors 29.5 kl. 8.30–10

2018-05-28 14:00

Mina ärenden är ur bruk torsdag 29.5 kl. 8.30–10 p.g.a. underhållsarbeten.

Körkortstjänsterna i Mina ärenden inte tillgängliga fre 1.6 kl. 19 – lör 2.6 kl. 22

2018-05-28 10:00

Körkortstjänsterna i Mina ärenden inte tillgängliga fredag 1.6 kl. 19 – lördag 2.6 kl. 22 på grund av underhållsarbete.

Kortvariga avbrott i Paytrail-betalningstjänsten kan uppstå tis 29.5 kl. 3.30–4.30

2018-05-28 10:00

Kortvariga avbrott i Paytrail-betalningstjänsten kan uppstå tisdag 29.5 kl. 3.30–4.30. Under ett eventuellt avbrott är det inte möjligt att betala via Paytrail-tjänsten i Mina ärenden -tjänsten.

Tekniska problem i Suomi.fi-identifiering

2018-05-23 08:00

Vi har tyvärr tekniska problem i Suomi.fi-identifiering. Felsökning och reparationsarbete pågår.

Farkosttjänsterna i Mina ärenden är inte tillgängliga ons 23.5 kl. 16–20

2018-05-22 08:00

Farkosttjänsterna i Mina ärenden är inte tillgängliga onsdag 23.5 kl. 16–20 på grund av underhållsarbete.

En del av Trafis blanketter är inte tillgängliga lör 26.5 kl. 18 – sön 27.5 kl. 3

2018-05-21 10:00

På grund av underhåll av lomake.fi-plattformen kan Trafis blanketter på webben varken fyllas i eller sändas lördag 26.5 kl. 18 – söndag 27.5 kl. 3. Vi beklagar eventuella olägenheter!

Mina ärenden är ur bruk tors 24.5 kl. 8.30–10

2018-05-21 10:00

Mina ärenden är ur bruk torsdag 24.5 kl. 8.30–10 p.g.a. underhållsarbeten.

Ny föreskrift om godkännandekrav för sjömansläkare

2018-05-17 15:00

Fas II av lagen om transportservice (320/2017) träder i kraft 1.7.2018. Genom lagen överförs befogenheterna att godkänna sjömansläkare från Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) till Trafiksäkerhetsverket (Trafi). Trafi utfärdade 15.5.2018 en föreskrift om godkännandekrav för sjömansläkare, järnvägsläkare och järnvägspsykologer (TRAFI/323443/03.04.04.00/2017), som träder i kraft 1.7.2018.

Begäran om utlåtande: Föreskrift om fartygspersonalens behörigheter

2018-05-15 12:00

Serviceavbrott i Suomi.fi-tjänsterna 16.5 kl. 21–24

2018-05-15 10:00

Serviceavbrottet kan orsaka störningar i alla Suomi.fi-tjänster.

Servicearbeten utförs i e-tjänsterna vecka 20

2018-05-14 11:00

Kortvariga avbrott i Paytrail-betalningstjänsten kan uppstå tis 8.5 kl. 3.30–4.30

2018-05-07 11:00

Kortvariga avbrott i Paytrail-betalningstjänsten kan uppstå tisdag 8.5 kl. 3.30–4.30. Under ett eventuellt avbrott är det inte möjligt att betala via Paytrail-tjänsten i Mina ärenden -tjänsten.

Mina ärenden är ur bruk tors 5.3 kl. 8.30–10

2018-04-30 10:00

Mina ärenden är ur bruk torsdag 5.3 kl. 8.30–10 p.g.a. underhållsarbeten.

Projektunderstöd för trafiksäkerhetsförsök – ansökan pågår till början av augusti

2018-04-25 09:00

Ansökningen för understöd för trafiksäkerhetsprojekt har öppnats för i år: ansökningar kan lämnas in fram till den 3 augusti 2018. Understöd beviljas speciellt för projekt som behandlar säkerhet under skolresor samt säkerhet för fotgängare och cyklister i planeringen av markanvändningen.