Aktuellt
 

Aktuellt

Korta avbrott i Trafis elektroniska tjänster sön 26.11 kl. 8–17

2017-11-21 09:00

På grund av underhållsarbeten kan det uppstå korta avbrott i Trafis elektroniska tjänster söndag 26.11 kl. 8–17. Vi beklagar eventuella olägenheter!

Beslut om föreskriftsprojekt: Uppdatering av kraven för helikopterflygplatser

2017-11-21 09:00

Kortvariga avbrott i Paytrail-betalningstjänsten kan uppstå tis 21.11 kl. 3.30–4.30

2017-11-20 12:00

Kortvariga avbrott i Paytrail-betalningstjänsten kan uppstå tisdag 21.11 kl. 3.30–4.30. Under ett eventuellt avbrott är det inte möjligt att betala via Paytrail-tjänsten i Mina ärenden -tjänsten.

Du kom väl ihåg att påställa din bil på nytt – efter lagändringen leder körning med avställd bil till en tilläggsskatt på minst tusen euro

2017-11-16 16:00

Körning med avställd bil leder från och med den 1 december 2017 till skattepåföljder till skillnad från tidigare när man kunde komma undan med böter. Till följd av lagändringen kan avställda bilar i framtiden övervakas även genom automatisk övervakning. Bilisten bör därför säkerställa att bilen är påställd till exempel i samband med ett köp av en begagnad bil.

Dröjsmål i uppdateringen av data i Trafis e-tjänster sön 19.11 kl. 8-17

2017-11-16 14:00

Servicearbeten utförs i tjänsten Mina ärenden söndag 19.11 kl. 8-17. Du kan använda fordons- och farkotstjänsten som vanligt men de uppgifter du anmäler uppdateras först efter kl. 17. Om bekräftelsesidan öppnas, har din anmälan lyckats.

Nya föreskrifter: Isklassföreskrifterna och motsvarighetsförteckningen

2017-11-16 13:00

Trafi har 14.11.2017 utfärdat en ny föreskrift om fartygs isklasser (Isklassföreskrifterna 2017) och en föreskrift om finska isklasser som motsvarar erkända klassificeringssällskaps klassbeteckningar och fastställandet av isklass (den s.k. motsvarighetsförteckningen). Båda föreskrifterna träder i kraft 1.12.2017.

Korta avbrott i Suomi.fi-tjänsterna 15.11 och 16.11

2017-11-15 15:00

Mina ärenden är ur bruk tors 16.11 kl. 8.30–10

2017-11-13 10:00

Mina ärenden är ur bruk torsdag 16.11 kl. 8.30–10 p.g.a. underhållsarbeten.

Nytt föreskriftsprojekt: Radioutrustning på fartyg

2017-11-09 17:00

Trafi har fattat beslut om att starta ett projekt för att revidera gällande föreskrift om radioutrustning på fartyg.

Begäran om yttrande: Områden som utses för överföring av oljelast mellan oljetankfartyg (STS-operation)

2017-11-08 16:00

Trafi begär berörda intressentgrupper om yttranden angående sin plan att utse två områden som områden för överföring av oljelast mellan oljetankfartyg (STS-operation).

En del av tjänsterna är inte tillgängliga tors 9.11 kl. 9–10

2017-11-07 08:00

Svara på kundundersökning för båtfarare

2017-11-02 09:00

Mina ärenden är ur bruk tors 2.11 kl. 8.30–10

2017-10-30 12:00

Mina ärenden är ur bruk torsdag 2.11 kl. 8.30–10 p.g.a. underhållsarbeten.

Nytt beslut om föreskriftsprojekt: Kompetenskrav för trafikläkar- och psykologsystemen

2017-10-26 10:00

Kortvariga avbrott i Paytrail-betalningstjänsten kan uppstå tis 31.10. kl. 3.30–4.30

2017-10-25 11:00

Kortvariga avbrott i Paytrail-betalningstjänsten kan uppstå på tisdag 31.10. kl. 3.30–4.30. Under ett eventuellt avbrott är det inte möjligt att betala via Paytrail-tjänsten i Mina ärenden -tjänsten.

Korta avbrott i Trafis elektroniska tjänster sön 29.10 kl. 16–24

2017-10-23 10:00

På grund av underhållsarbeten kan det uppstå korta avbrott i Trafis elektroniska tjänster söndag 29.10 kl. 16–24. Vi beklagar eventuella olägenheter!

Kontrollera ett luftfartygs uppgifter i e-tjänsten med hjälp av registreringsbeteckningen

2017-10-23 09:00

Trafi utvecklar kontinuerligt sina e-tjänster. I den nyaste tjänsten som har öppnats kan du enkelt kontrollera uppgifterna om vilket luftfartyg som helst samt om dess luftvärdighet utgående från registreringsbeteckningen.

En säker skolväg väckte intresse – projektunderstöd för främjande av säkerhetsverksamhet för vägtrafik beviljades

2017-10-17 16:00

Beviljande av statsunderstöd för regionalt trafiksäkerhetsarbete är en ny form av understöd som beviljas för att stödja kommuners, samkommuners och icke-vinstsyftande sammanslutningars trafiksäkerhetsarbete. I år beviljades 13 projekt understöd som uppgick till sammanlagt 200 000 euro.

Farkosttjänsterna i Mina ärenden inte tillgängliga tors 19.10 kl. 9–10

2017-10-16 13:00

Farkosttjänsterna i Mina ärenden är inte tillgängliga torsdag 19.10 kl. 9–10 på grund av underhållsarbete.

Ändringar till trafikreglerna för luftfarten

2017-10-13 08:00

Det har gjorts ändringar till de gemensamma europeiska trafikreglerna för luftfarten (SERA), som tillämpas fr.o.m. 12.10.2017 och ska tas i beaktande i flygverksamheten.

Problem inom automatisk trafik i vinterförhållanden löses med hjälp av finländskt kunnande

2017-10-09 17:00

Trafikverket och Trafi har inlett forskningsprojektet Arctic Challenge, som löser problem inom automatiserad trafik i vinterväder och i nordliga förhållanden. Projektet utför fälttester med automatfordon på Aurora-testområdet i lappländska fjällen åren 2017–2019. Forskningsavtal har tecknats med tre grupper som består av företag och forskningsinstitut.

Mina ärenden ur bruk tors 12.10 kl. 8–10

2017-10-09 14:00

Mina ärenden är ur bruk torsdag 12.10 kl. 8–10 p.g.a. underhållsarbeten.

Befolkningsregistercentralen informerar

2017-10-06 15:00

Trafiktillstånd för trafik mellan Finland och Kina kan sökas

2017-10-06 12:00

Trafiksäkerhetsverket meddelar att trafiktillstånd som berättigar till flygtrafik mellan Finland och Kina (Chongqing, Guangzhou, Nanjing och Xi’an samt Rovaniemi-Peking) kan sökas.

Kortvariga avbrott i Paytrail-betalningstjänsten kan uppstå tis 10.10 kl. 2.30–5.30

2017-10-06 08:00

Kortvariga avbrott i Paytrail-betalningstjänsten kan uppstå tisdag 10.10 kl. 3.30–4.30. Under ett eventuellt avbrott är det inte möjligt att betala via Paytrail-tjänsten i Mina ärenden -tjänsten.

Bra med branschövergripande förebyggande mot rattfylleri

2017-10-05 17:00

Det behövs branschövergripande fokus på förebyggande av rattfylleri och man behöver också hitta nya perspektiv. Nordisk praxis och metoder för att minska på bilkörning i påverkat tillstånd togs upp i dag på ett internationellt seminarium som Trafi och Trafikskyddet ordnade.

Bra att tänka på rörelserutinerna när man blir äldre

2017-10-05 16:00

Åldern medför oundvikligen förändringar i rörelsevanorna. I takt med att man åldras är det skäl att tänka över sina egna rörelseval ur en ny synvinkel och även utnyttja de möjligheter den moderna tekniken erbjuder.

Nollvision för älgkrockar - turnén Älgskylt! rullar genom Finland

2017-10-05 15:00

Kampanjen Älgskylt! som syftar till att minska antalet älgkrockar går i år från norr till söder. Turnén ordnas av Trafi, Bilskoleförbundet och Jägarförbundet samt deras samarbetspartner och är en del av evenemangen under jubileumsåret Finland 100 och kan även följas på sociala medier.

Kör du med dubbar på vintern? Kontrollera både mönsterdjupet och dubbarna

2017-10-05 14:00

Bilister bör kontrollera både däckens mönsterdjup och dubbarnas skick. Däcken ska kontrolleras innan man byter däck, men det är också bra att kontrollera dem under körsäsongen och byta plats på däcken vid behov. I Trafis färska undersökning kartlades skillnader i skicket hos nötta dubbdäck och de riskfaktorer de medför.

Krav på specialbehörighet för personal på IGF-fartyg träder i kraft

2017-10-03 12:01

Krav på att personal som arbetar på IGF-fartyg, dvs. fartyg som använder gas eller andra bränslen med låg flampunkt, ska ha specialbehörighet träder i kraft den 5 oktober. Syftet med de nya kraven är att garantera säkerheten på fartyg som använder LNG, metanol e.d. som bränsle.