Aktuellt
 

Aktuellt

Ny föreskrift: Radioutrustning på fartyg

2018-02-22 12:00

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) har den 20 februari 2018 meddelat en ny föreskrift om radioutrustning på fartyg (TRAFI/366732/03.04.01.00/2017).

Tekniska problem med farkosttjänsterna i Mina ärenden

2018-02-15 22:00

Nordeas bankkoder fungerar inte söndag 18.2 kl. 01.00–10.00

2018-02-15 09:00

Avbrott i Suomi.fi-fullmakt för ett företags vägnar onsdag 14.2. kl 16-20

2018-02-14 10:00

I den av Patent- och registerstyrelsen (PRS) producerade Virre-tjänsten fungerar inte gränssnittsförfrågningar börjandes onsdag 14.2.2018 kl 16:00 på grund av databasuppdateringar.

Nytt föreskriftsprojekt fartygs stabilitet

2018-02-13 15:50

Trafi har fattat beslut om att starta ett projekt för att revidera gällande föreskrift om fartygs stabilitet.

Mina ärenden är ur bruk tors 15.2 kl. 8.30–10

2018-02-12 12:00

Mina ärenden är ur bruk torsdag 15.2 kl. 8.30–10 p.g.a. underhållsarbeten.

Avbrott i ärendehantering på ett företags vägnar i Suomi.fi-fullmakter tors 7.2 kl 16–20

2018-02-05 10:00

Avbrott i ärendehantering på ett företags vägnar i Suomi.fi-fullmakter tors 7.2 kl 16–20

2018-02-05 10:00

Kortvariga avbrott i Paytrail-betalningstjänsten kan uppstå tis 6.2 kl. 3.30–4.30

2018-02-05 09:00

Kortvariga avbrott i Paytrail-betalningstjänsten kan uppstå tisdag 6.2 kl. 3.30–4.30. Under ett eventuellt avbrott är det inte möjligt att betala via Paytrail-tjänsten i Mina ärenden -tjänsten.

Fjolåret historiskt sett det tryggaste för båtfolk

2018-02-02 12:00

Enligt preliminär statistik var fjolåret historiskt sett det tryggaste för båtfolk. 33 personer miste livet i båtolyckor, vilket är betydligt färre än ett genomsnittligt år.

Dröjsmål i uppdateringen av data i Trafis e-tjänster tors 1.2 kl. 19-24

2018-02-01 09:00

Servicearbeten utförs i tjänsten Mina ärenden torsdag 1.2 kl. 19-24. Du kan använda tjänsten som vanligt men de uppgifter du anmäler uppdateras först efter kl. 24. Om bekräftelsesidan öppnas, har din anmälan lyckats.

I tjänsten Mina ärenden uppdateras uppgifterna inte

2018-01-30 17:00

Tjänsten Mina ärenden kan vara långsam

2018-01-30 11:00

Mina ärenden är ur bruk tors 1.2 kl. 8.30–10.30

2018-01-29 10:00

Mina ärenden är ur bruk torsdag 1.2 kl. 8.30–10.30 p.g.a. underhållsarbeten.

Nya avfallsdagböcker för fartyg från och med början av mars

2018-01-24 14:23

Sjöfarttjänsterna i Mina ärenden inte tillgängliga tors 25.1 kl. 16 – fre 26.1 kl. 8

2018-01-23 10:00

Sjöfarttjänsterna i Mina ärenden inte tillgängliga tors 25.1 kl. 16 – fre 26.1 kl. på grund av underhållsarbete.

Versionsuppdatering för Suomi.fi-fullmakter 22.1.2018

2018-01-19 15:00

En versionsuppdatering genomförs i produktionsmiljön för Suomi.fi-fullmakter 22.1.2018. Korta avbrott kan uppstå kl. 05.30–08.00 då uppdateringen pågår.

Mina ärenden ur bruk mån 22.1 kl. 8–10.30

2018-01-19 15:00

Mina ärenden är ur bruk mådag 22.1 kl. 8.30–10 p.g.a. underhållsarbeten.

Kortvariga avbrott i Paytrail-betalningstjänsten kan uppstå tis 16.1 kl. 3.30–4.30

2018-01-15 10:00

Kortvariga avbrott i Paytrail-betalningstjänsten kan uppstå på tisdag 16.1 kl. 3.30–4.30. Under ett eventuellt avbrott är det inte möjligt att betala via Paytrail-tjänsten i Mina ärenden -tjänsten.

Ny e-tjänst för betalning av fordonsskatt

2018-01-10 15:00

Det är enkelt att betala fordonsskatt via Trafis nya e-tjänst Betala fordonsskatt. Skatt som betalats via tjänsten visas genast som betald.

Mina ärenden: Problem med visning av yrkeskompetenser

2018-01-09 09:00

Mina ärenden: Problem med visning av yrkeskompetenser. Felsökning och reparationsarbete pågår.

Tekniska problem i Mina ärenden.

2018-01-08 13:00

Tekniska problem i Mina ärenden. Felsökning och reparationsarbete pågår.

Undersökning: Robotbilar kan öka trafikmängden men minska bilbeståndet

2018-01-05 09:00

Trafikforskningscentret Verne vid Tammerfors tekniska universitet undersökte på uppdrag av Trafi och Trafikverket hur automatiserade bilar påverkar mobilitetsvanorna. De flesta finländare ställer sig positivt till robotbilar.

Mina ärenden är ur bruk tors 4.1 kl. 8–10

2018-01-02 12:00

Mina ärenden är ur bruk torsdag 4.1 kl. 8–10 p.g.a. underhållsarbeten.

Upphävande av Trafiksäkerhetsverkets föreskrift om Östersjöavtalet

2017-12-21 12:00

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) utfärdade 20.12.2017 en föreskrift om upphävande av föreskriften om Överenskommelsen (Memorandum of Understanding) om transport av förpackat farligt gods på ro-ro fartyg i Östersjön. Föreskriften träder i kraft 1.1.2018.

Trafiksäkerhetsverket har utsett områden för överföring av oljelast

2017-12-20 10:00

Genom ett beslut som träder i kraft 1.1.2018 har Trafiksäkerhetsverket utsett områden för överföring av oljelast mellan oljetankfartyg.

Skrotningspremie och ombyggnads- och elbilsstöd främjar bilbeståndets förnyelse

2017-12-19 17:50

Skrotningspremie och övriga test med stödsom syftar till att främja bilbeståndets förnyelse det vill säga ombyggnadsstöd och anskaffningsstöd för elbilar inleds efter årsskiftet. Trafi svarar för att bevilja stöden.

Störningar kan förekomma i tjänsten Mina ärenden tis 19.12 kl. 14-16

2017-12-19 12:00

Störningar kan förekomma i tjänsten Mina ärenden tisdag 19.12 kl. 14-16 p.g.a. underhållsarbeten.

Sjötransportmarknadernas konjunkturer är rekordbrytande positiva och framtidsutsikterna ännu ljusare

2017-12-19 11:00

Rederibranschens och sjötransportmarknadens konjunkturer är rekordhöga. Utvecklingen har varit uppåtgående, nästan till den grad, att man för transportefterfrågan och den finska sjöfartens export har uppnått rekord under rederibarometerns 12-åriga historia.

Var sextionde mötande bil är obesiktad

2017-12-18 10:00

Trafi och polisen undersökte antalet fordon i trafiken som belagts med användningsförbud. I undersökningen lästes cirka 2.3 miljoner registerskyltar på bilar i trafik. Av bilarna var cirka var sextionde obesiktad.