Aktuellt
 

Aktuellt

Mina ärenden är ur bruk tors 30.3 kl. 9–10

2017-03-28 08.00

Mina ärenden är ur bruk torsdag 30.3 kl. 9–10 på grund av underhållsarbeten.

En del av bankkoderna är inte tillgängliga sön 26.3 kl. 5–7

2017-03-24 14.00

Införande av utbildningskrav gällande prestandabaserad navigering för IFR-piloter

2017-03-23 17.00

Avbrott i elektroniska körkortstjänster sön 26.3 kl. 10–18

2017-03-22 10.00

Duplett av körkort kan inte beställas via Trafis e-tjänst Mina ärenden söndag 26.3 kl. 10–18 på grund av underhållsarbeten.

Hur har tillämpningen av SOLAS VGM-konventionen om containervägning lyckats i Finland – svara på enkät!

2017-03-21 12.44

Du kan nu kontrollera äktheten och giltighetstiden hos sjömäns certifikat i Trafis e-tjänst

2017-03-20 13.50

Mina ärenden ur bruk måndagen kl. 18-21

2017-03-17 08.00

Mina ärenden är ur bruk mån 13.3 kl. 18–20

2017-03-10 08.00

Mina ärenden är ur bruk måndag 13.3 kl. 18–20 på grund av underhållsarbeten.

Stöd för att uppgradera radioutrustningen – anmäl dig till IAOPA

2017-03-09 11.00

Den kanalseparation som används i flygradion ändras till 8,33 kHz från början av år 2018, vilket förutsätter att radioutrustningen gradvis ska förnyas i hela Europa. IOAPA har ansökt om EU-stöd som sedan delas ut till allmän- och sportflygare för att uppgradera utrustningen. För att kunna få stödet ska man registrera sig på IOAPA:s webbplats.

Farkosttjänsterna i Mina ärenden är inte tillgängliga tors 9.3 kl. 9–10

2017-03-07 08.00

Farkosttjänsterna i Mina ärenden är inte tillgängliga torsdag 9.3 kl. 9–10 på grund av underhållsarbete.

Totalt 3,7 miljoner finländare har körkort – andelen över 70 år ökar

2017-03-06 11.00

I slutet av 2016 fanns det i Finland totalt cirka 3,72 miljoner giltiga körkort, dvs. 0,5 procent fler än året innan. Av alla körkortsinnehavare utgjorde andelen 70-åringar eller äldre 11 procent i slutet av 2016, medan motsvarande andel var 7 procent 2007.

Möte om flygsäkerheten över Östersjön beslutade ta fram nya rekommendationer för ökad flygsäkerhet

2017-03-02 17.32

Flygsäkerhetsmötet konstaterade att 2015 års rekommendationer har lett till en positiv utveckling i Östersjöområdet.

Mina ärenden är ur bruk tors 2.3 kl. 9–10

2017-02-28 09.00

Mina ärenden är ur bruk torsdag 2.3 kl. 9–10 på grund av underhållsarbeten.

Föreskriften om livräddningsutrustning preciserad - tillägg möjliggör alternativa lösningar med samma säkerhetsnivå

2017-02-24 09.00

Trafi har preciserat sin föreskrift om livräddningsutrustning och livräddningsanordningar på fartyg. Föreskriftens innehåll i sig har inte ändrats men en ny bestämmelse som möjliggör användning och utveckling av alternativa livräddningslösningar har fogats till föreskriften.

Underhållsavbrott i Netaxept tis 28.2 kl. 1–2.59

2017-02-24 08.00

Netaxept betalningstjänst har ett avbrott för underhåll tisdag 28.2 kl. 1–2.59. Under denna tid kan man inte göra kreditkortsbetalningar i Trafis e-tjänst. Vi beklagar eventuella olägenheter.

Trafi värd för möte om flygsäkerheten över Östersjön

2017-02-21 15.00

Ett expertmöte om flygsäkerheten över Östersjöområdet anordnas i Helsingfors den 2 mars 2017 i samråd med Internationella luftfartsorganisationen, ICAO. Ordförande för mötet är ledande sakkunnig Kari Siekkinen från Trafi.

Bilisterna har blivit mer miljöpositiva – priset är fortfarande den viktigaste sporren

2017-02-20 15.00

Priset är fortfarande det klart viktigaste kriteriet som styr valet av bil, framgår av den färska enkät som Trafi låtit göra. Ett förmånligt pris på bilar med låga utsläpp skulle vara det effektivaste styrmedlet för att få konsumenterna att skaffa miljövänligare bilar. Jämfört med tidigare enkäter visar denna att konsumenterna inte längre vill använda lika mycket pengar på bilismen och att minskat körande och ökad användning av kollektivtrafiken också har blivit populärare.

Selfies på spår kan döda - kampanjen påminner om farorna på järnvägar

2017-02-20 09.30

Trafi, Trafikverket, VR Group och Stationens barn rf startar en kampanj för säkerheten på järnvägar. Målet för kampanjen är att få framför allt unga att förstå att det är livsfarligt att vistas på järnvägar.

En del av tjänsterna är inte tillgängliga ons 22.2 kl. 18–18.30

2017-02-20 09.00

Korta avbrott i farkosttjänsterna i Mina ärenden mån 20.2 kl. 23–tis 21.2 kl. 4 och tis 21.2 kl. 23–ons 22.2 kl. 4

2017-02-20 08.00

På grund av underhållsarbeten kan det uppstå korta avbrott i farkosttjänsterna i Mina ärenden mån 20.2 kl. 23–tis 21.2 kl. 4 och tis 21.2 kl. 23–ons 22.2 kl. 4

Serviceavbrott i Suomi.fi 17.2. kl 17-19, Trafis blanketter är inte tillgängliga

2017-02-15 10.00

Begäran om utlåtande: Föreskrift om besiktning av fartyg

2017-02-14 12.00

Trafi begär utlåtanden om ett utkast till ny föreskrift om besiktning av fartyg.

Mina ärenden är ur bruk tors 16.2 kl. 9–11

2017-02-14 08.00

Mina ärenden är ur bruk torsdag 16.2 kl. 9–11 på grund av underhållsarbeten.

Båtsäkerheten har förbättrats – den genomsnittliga båten i Finland är liten och gammal

2017-02-10 15.00

Båtsäkerheten har förbättrats och Finlands båtbestånd har ökat under de senaste åren. Detta framgår av Trafis nya undersökning som ger en heltäckande bild av nuläget inom finländskt båtliv. I regel är de finländare som rör sig på sjön erfarna och allt mer miljömedvetna. Den vanligaste båten är liten, gammal och försedd med aktersnurra.

Vintertips till dem som flyger till flygplatser i norr

2017-02-10 14.00

De mycket svåra vinterförhållandena på flygplatserna i norra Finland kräver mycket av såväl piloter som operatörer. Trafi och Finavia har tillsammans formulerat ett meddelande vars syfte är att hjälpa särskilt sådana aktörer som har mindre erfarenhet av vintriga flygplatser.

En del av bankkoderna är inte tillgängliga sön 12.2 kl. 5–9

2017-02-10 08.00

Nu ska alla bilister med – Finlands största trafikförsök som är öppet för alla täcker redan hela södra Finland

2017-02-07 15.00

Vill du redan i förväg ha exakt positionsinformation till din smarttelefon om trafikfaror längre fram? Eller tipsa andra om dina observationer? Kommunikationsförsöket om farliga platser i vägtrafiken utökas återigen, och nu kan alla bilister i södra Finland delta. Vad man särskilt söker till försöket är fler yrkesförare.

Fordonsuppgifterna uppdateras inte i realtid i Mina ärenden tors 9.2 kl. 8–8.15

2017-02-07 11.00

På grund av underhållsarbeten kan det uppstå korta avbrott i fordonsuppgifterna i Mina ärenden torsdag 9.2 kl. 8–8.15

Flexibilitet i lösningar för livräddningsutrustning – utan att pruta på säkerhetsnivån

2017-02-06 17.00

Trafi uppdaterar som bäst föreskriften om livräddningsutrustning på fartyg. Kraven på de säkerhetsnivåer som krävs av livräddningsutrustning ändras inte, men uppdateringen gör det möjligt att mer flexibelt använda alternativa lösningar än den nuvarande föreskriften medger.

Nya föreskriftsprojekt: Livräddningsutrustning på fartyg och Besiktning av fartyg

2017-02-02 16.00

Trafi har fattat beslut om att starta ett projekt för att ändra föreskriften om livräddningsutrustning och livräddningsanordningar på fartyg och ett annat projekt för att ändra föreskriften om besiktning av fartyg.