Aktuellt
 

Aktuellt

Begäran om utlåtande: utkast till ny föreskrift om besiktning av fartyg

2018-10-16 13:00

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) sänder ett utkast till ny föreskrift om besiktning av fartyg på remiss.

Nya drivmedelsmärkningar införs parallellt med de gamla – var uppmärksam när du tankar

2018-10-15 15:00

En ny förordning om drivmedelsmärkningar träder i kraft idag den 12 oktober 2018 och hädanefter kommer de gamla drivmedelsmärkningarna att användas parallellt med de nya märkningarna, som är gemensamma för hela EU, vid servicestationerna. Vid bränslepumparna finns fortsättningsvis den bekanta nationella bränslemärkningen, men också de nya symbolerna, så var uppmärksam när du tankar. Det krävs också att alla nya fordon har motsvarande märkning

Mina ärenden är ur bruk torsdag 11.10 kl. 18.30–19.30

2018-10-11 16:30

Mina ärenden är ur bruk torsdag 11.10 kl. 18.30–19.30 p.g.a. underhållsarbeten.

Hur hålls en förarlös bil på en snöig väg? De första mellanresultaten från projektet som undersöker automatiseringen av vägtrafiken i vinterförhållanden

2018-10-11 15:00

Mellanresultaten från forskningsprojektet Arctic Challenge ger några första förslag på hur automatiseringen av vägtrafiken i vinterförhållanden kan lösas. Testerna i början av vintern fortsätter i oktober-november då tidigare testresultat trycktestas igen.

Två nya beslut om föreskriftsprojekt gällande kontrollflygningar

2018-10-10 15:00

Mina ärenden är ur bruk tors 11.10 kl. 8.30–11

2018-10-08 10:00

Mina ärenden är ur bruk torsdag 11.10 kl. 8.30–11 p.g.a. underhållsarbeten.

Manöverprovet för motorcykelkörkort testar kunskaperna mer noggrant än tidigare, teoriprovet för moped har visat sig utmanande

2018-10-04 16:00

Reformen av körkortsutbildningen innebar förändringar även för dem som tar körkort för moped och motorcykel. Fyra av fem blir godkända på första försöket i det nya manöverprovet för motorcykelkörkort. Endast en dryg tredjedel blir godkända på första försöket i teoriprovet för mopedkörkort.

Den nya körkortsutbildningen lyfte fram dem som får undervisning med undervisningstillstånd

2018-10-02 08:00

Ändringarna av körkortsutbildningen som trädde i kraft i juli syns även i statistiken över förarexamina. Ändringarna grundar sig på en mer övergripande bedömning av körskickligheten och en omfattande uppfattning trafiksituationer och har gjort proven mer krävande, vilket även syns i andelen som blir godkända i provet på första försöket.

Hur förändringen hanteras är nyckeln till spårtrafikens framtid

2018-10-01 12:00

Spårtrafiken i Finland och EU är stadd i förändring. Det går inte backa eller ens stå stilla. Den fria konkurrensen inom närtågstrafiken är redan långt hunnen, nya spårvagnslinjer är på gång i Tammerfors och Helsingfors. Lagstiftningen förnyas, digitaliseringen närmar sig. Hur tryggas säkerhet och smidighet mitt i all denna förändring löd frågan under Trafis första seminarium för spårtrafikintressenter 26.9.2918 i Finlandiahuset.

Störningar i Suomi.fi-fullmakter

2018-09-26 11:00

E-tjänsterna är ur bruk tors 27.9 kl. 8.30–10

2018-09-24 10:00

Trafis e-tjänster är ur bruk torsdag 27.9. kl. 8.30–10 på grund av underhållsarbeten.

Kortvariga avbrott i Paytrail-betalningstjänsten kan uppstå tis 25.9 kl. 3.30–4.30

2018-09-24 10:00

Kortvariga avbrott i Paytrail-betalningstjänsten kan uppstå tisdag 25.9 kl. 3.30–4.30. Under ett eventuellt avbrott är det inte möjligt att betala via Paytrail-tjänsten i Mina ärenden -tjänsten.

Störningar i Suomi.fi-fullmakter

2018-09-21 16:00

Störningar i Suomi.fi-fullmakter

2018-09-19 13:00

Avbrott i ärendehantering på ett företags vägnar för Suomi.fi-fullmakter 20.09. från kl. 15 –18

2018-09-17 14:00

Djupare perspektiv på riskbaserad verksamhetsstyrning

2018-09-17 10:00

Teorin om riskbaserad verksamhetsstyrning utvidgas och nu har ämnet fördjupats i en vetenskaplig publikation. En färsk avhandling fortsätter med tematiken i Trafis projekt ”Från data till åtgärder”. I synnerhet riskbaserad verksamhetsstyrning har utnyttjats inom luftfarten, men den kunde med fördel utnyttjas i väldigt olika organisationer.

Mina ärenden är ur bruk tors 13.9 kl. 8.30–10.

2018-09-10 09:00

Mina ärenden är ur bruk torsdag 13.9 kl. 8.30–10 p.g.a. underhållsarbeten.

Körkortstjänsterna i Mina ärenden inte tillgängliga tis 11.9 kl. 17 – ons 12.9 kl 8

2018-09-10 09:00

Körkortstjänsterna i Mina ärenden är inte tillgängliga tisdag 11.9 kl. 17 – onsdag 12.9 kl. 8 på grund av underhållsarbete.

Reviderad föreskrift: Allmänna bestämmelser om flygcertifikat (PEL M1-4)

2018-09-06 00:00

Trafiksäkerhetsverket har 5.9.2018 utfärdat en reviderad föreskrift PEL M1-4 som innehåller de allmänna bestämmelserna om flygcertifikat. Föreskriften träder i kraft 7.9.2018.

Ändrad luftfartsföreskrift: Tillämpningen i Finland av bestämmelserna om flygbesättning som ingår i kommissionens förordning 1178/2011 (GEN M1-9)

2018-09-06 00:00

Genom föreskriften som utfärdats av Trafiksäkerhetsverket 5.9.2018 ändras den tidigare föreskriften med samma namn från år 2016. Den träder i kraft samma dag.

Avbrott i de elektroniska fordonsskattetjänsterna ons 29.8 kl. 18–18.30

2018-08-27 15:00

På grund av underhållsarbeten kan det uppstå korta avbrott i Trafis elektroniska fordonsskattetjänster onsdag 29.8 kl. 18–18.30.

Mina ärenden ur bruk tors 30.8 kl. 8.30–10

2018-08-27 09:00

Mina ärenden är ur bruk torsdag 30.8 kl. 8.30–10 p.g.a. underhållsarbeten.

Första körkortet kan nu sökas elektroniskt

2018-08-22 14:00

I och med reformerna som trädde i kraft i juli blev det ännu lättare att ansöka om det första körkortet. Körkortet kan nu sökas direkt i Trafis elektroniska tjänst Första körkortet.

Körkortstjänsterna i Mina ärenden inte tillgängliga tis 21.8 kl. 21–24 och sön 26.8 kl. 16–18.30

2018-08-20 10:00

Körkortstjänsterna i Mina ärenden är inte tillgängliga tisdag 21.8 kl. 21–24 och söndag 26.8 kl. 16–18.30 på grund av underhållsarbete.

Kortvariga avbrott i Paytrail-betalningstjänsten kan uppstå tis 21.8 kl. 3.30–4.30

2018-08-20 09:00

Kortvariga avbrott i Paytrail-betalningstjänsten kan uppstå tisdag 21.8 kl. 3.30–4.30. Under ett eventuellt avbrott är det inte möjligt att betala via Paytrail-tjänsten i Mina ärenden -tjänsten.

E-tjänster ur bruk söndagen 19.8. kl.6.00–19:00

2018-08-10 15:00

Trafis e-tjänster är ur bruk söndagen 19.8. kl. 6.00–19:00 p.g.a. underhållsarbeten.

Ändringarna i körkortsutbildningen ledde till en anhopning av ansökningar om undervisningstillstånd – de nya förarexamina har också kommit bra i gång

2018-07-13 15:00

De nya reglerna som gäller körkortsundervisning och förarexamina trädde i kraft den 1 juli 2018. Början av juli har präglats av en anhopning särskilt av ansökningar om undervisningstillstånd. Även de nya kör- och teoriproven har kommit bra i gång.

Taxitillstånd har beviljats i alla landskap

2018-07-13 15:00

Över 400 nya taxitrafiktillstånd enligt den nya lagen om transportservice har beviljats under en dryg vecka. Mer än 200 körtillstånd för taxiförare har beviljats. Taxitrafiktillstånd har beviljats i alla landskap, mest i Nyland och särskilt i huvudstadsregionen.

De första nya taxitillstånden har beviljats – rekordmånga ansökningar om undervisningstillstånd

2018-07-11 11:00

Trafi har beviljat de första taxitrafiktillstånden och körtillstånden för taxiförare enligt den nya lagen om transportservice. Även reformen av körkortsutbildningen i början av juli har inspirerat rekordmånga att ansöka om undervisningstillstånd.

Gick inte taxiresan som planerat? – Du kan få gottgörelse för problem

2018-07-11 10:00

Det lönar sig alltid att först meddela om problem i anslutning till taxiresan till taxicentralen eller taxiföretaget. När du gör ett klagomål kan du ha nytta av Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) reklamationstjänst. Om du inte får klarhet i ärendet får du hjälp av konsumentrådgivningen.