Aktuellt
 

Aktuellt

Störningar i webbtjänsten Katso

2018-04-24 15:00

Felsökning och reparationsarbete pågår. Vi beklagar de olägenheter problemen kan förorsaka.

Dröjsmål i uppdateringen av data i Trafis e-tjänster sön 29.4 kl. 11–19

2018-04-23 12:00

Servicearbeten utförs i tjänsten Mina ärenden söndag 29.4 kl. 11–19. Du kan använda tjänsten som vanligt men de uppgifter du anmäler uppdateras först efter kl. 19. Om bekräftelsesidan öppnas, har din anmälan lyckats.

Trafis blanketter är inte tillgängliga lör 28.4 kl. 18 – sön 29.4 kl. 3

2018-04-23 12:00

På grund av underhåll av lomake.fi-plattformen kan Trafis blanketter på webben varken fyllas i eller sändas lördag 28.4 kl. 18 – söndag 29.4 kl. 3. Vi beklagar eventuella olägenheter!

Mina ärenden ur bruk tors 26.4 kl. 8.30–10

2018-04-23 11:00

Mina ärenden är ur bruk torsdag 26.4 kl. 8.30–10 p.g.a. underhållsarbeten.

Två nya luftfartsföreskrifter om farliga områden och luftrum med transponderkrav

2018-04-23 10:00

En del av bankkoderna är inte tillgängliga sön 22.4 kl. 5–8.30

2018-04-20 12:00

Kortvariga avbrott i Paytrail-betalningstjänsten kan uppstå tis 17.4 kl. 3.30–4.30

2018-04-16 10:00

Kortvariga avbrott i Paytrail-betalningstjänsten kan uppstå tisdag 17.4 kl. 3.30–4.30. Under ett eventuellt avbrott är det inte möjligt att betala via Paytrail-tjänsten i Mina ärenden -tjänsten.

Mina ärenden är ur bruk tors 12.4 kl. 8.30–10

2018-04-09 12:00

Mina ärenden är ur bruk torsdag 12.4 kl. 8.30–10 p.g.a. underhållsarbeten.

GEN M1-9: Övergångstiderna för certifikatkraven för segelflygplan och ballonger förlängs

2018-04-06 16:00

Trafiksäkerhetsverket har den 6.4.2018 fattat ett beslut om föreskriftsprojekt som förbereder ändringar till luftfartsföreskriften GEN M1-9, Tillämpningen i Finland av bestämmelserna om flygbesättning som ingår i kommissionens förordning 1178/2011.

Körkortstjänsterna i Mina ärenden inte tillgängliga tors 5.4 kl. 18–19

2018-04-05 08:00

Körkortstjänsterna i Mina ärenden är inte tillgängliga torsdag 5.4 kl. 18–19 på grund av underhållsarbete.

Begäran om utlåtande: Föreskrift om fartygs stabilitet

2018-04-04 11:00

Trafi begär utlåtanden om ett utkast till nya stabilitetsföreskrifter. Avsikten med omarbetningen av föreskrifterna är att förenhetliga regelverket för existerande passagerarfartyg i inrikes fart inom fartområdena I och II.

Störningar i ärendehantering på ett företags vägnar för Suomi.fi-fullmakter 5.4.2018 kl 08.00-09.00

2018-04-03 12:00

På grund av servicearbete i Suomi.fi-fullmakternas bakgrundsregister förekommer det störningar i ärendehantering på ett företags vägnar 5.4.2018 kl 08.00-09.00.

Störningen hindrar ärendehantering på ett företags vägnar ifall hanteringsrätten baserar sig på en organroll i handelsregistret. Organroller är till exempel verkställande direktör.

Ärendehantering på ett företags vägnar fungerar normalt under störningens tid ifall det är frågan om en privat näringsidkare.

Vi beklagar det eventuella besväret som orsakas av avbrottet.

Störningar kan förkomma i tjänsten Mina Ärenden

2018-03-23 14:00

​Luftfartygets registreringsuppgifter ur bruk mån 26.3 kl. 16.30–21

2018-03-23 14:00

​Luftfartygets registreringsuppgifter är ur bruk måndag 26.3 kl. 16.30–21 p.g.a underhållsarbeten.

Servicearbeten utförs i e-tjänsterna vecka 12

2018-03-19 11:00

Dröjsmål i uppdateringen av data i Trafis e-tjänster lör 17.3 kl. 12–24

2018-03-16 08:00

Servicearbeten utförs i tjänsten Mina ärenden lördag 17.3 kl. 12–24. Du kan använda tjänsten som vanligt men de uppgifter du anmäler uppdateras först efter kl. 24. Om bekräftelsesidan öppnas, har din anmälan lyckats.

Ny föreskrift: Lotsleder och lotsplatser

2018-03-06 12:00

Trafi har den 6 mars 2018 utfärdat en föreskrift om lotsleder och lotsplatser (TRAFI/6915/03.04.01.00/2013).

Avbrott i ärendehantering på ett företags vägnar i Suomi.fi-fullmakter den här veckan

2018-03-05 12:00

På grund av underhållsarbeten kan det uppstå korta avbrott i ärendehantering på ett företags vägnar i Suomi.fi-fullmakter tisdag 6.3 kl. 6.30–8 och onsdag 7.3 kl. 6–8.

Störningar i organisationskundernas inloggning i Mina ärenden

2018-03-02 11:00

Det har förekommit problem hos organisationskunder när de försöker logga in i Mina ärenden med personbeteckning (Privat yrkesutövare eller företagets verkställande direktör). Vi håller på att reda ut och åtgärda störningen. Vi beklagar det besvär som orsakats.

Nytt föreskriftsprojekt: Fartygspersonalens behörigheter

2018-02-27 12:00

Trafi har beslutat starta ett föreskriftsprojekt för revidering av föreskriften om fartygspersonalens behörigheter.

Farkosttjänsterna i Mina ärenden inte tillgängliga tors 1.3 kl. 8–10

2018-02-26 13:00

Farkosttjänsterna i Mina ärenden är inte tillgängliga torsdag 1.3 kl. 8–10 på grund av underhållsarbete.

Kortvariga avbrott i Paytrail-betalningstjänsten kan uppstå tis 27.2 kl. 3.30–4.30

2018-02-26 09:00

Kortvariga avbrott i Paytrail-betalningstjänsten kan uppstå tisdag 27.2 kl. 3.30–4.30. Under ett eventuellt avbrott är det inte möjligt att betala via Paytrail-tjänsten i Mina ärenden -tjänsten.

Ny föreskrift: Radioutrustning på fartyg

2018-02-22 12:00

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) har den 20 februari 2018 meddelat en ny föreskrift om radioutrustning på fartyg (TRAFI/366732/03.04.01.00/2017).

Tekniska problem med farkosttjänsterna i Mina ärenden

2018-02-15 22:00

Nordeas bankkoder fungerar inte söndag 18.2 kl. 01.00–10.00

2018-02-15 09:00

Avbrott i Suomi.fi-fullmakt för ett företags vägnar onsdag 14.2. kl 16-20

2018-02-14 10:00

I den av Patent- och registerstyrelsen (PRS) producerade Virre-tjänsten fungerar inte gränssnittsförfrågningar börjandes onsdag 14.2.2018 kl 16:00 på grund av databasuppdateringar.

Nytt föreskriftsprojekt fartygs stabilitet

2018-02-13 15:50

Trafi har fattat beslut om att starta ett projekt för att revidera gällande föreskrift om fartygs stabilitet.

Mina ärenden är ur bruk tors 15.2 kl. 8.30–10

2018-02-12 12:00

Mina ärenden är ur bruk torsdag 15.2 kl. 8.30–10 p.g.a. underhållsarbeten.

Avbrott i ärendehantering på ett företags vägnar i Suomi.fi-fullmakter tors 7.2 kl 16–20

2018-02-05 10:00

Avbrott i ärendehantering på ett företags vägnar i Suomi.fi-fullmakter tors 7.2 kl 16–20

2018-02-05 10:00