Aktuellt
 

Aktuellt

Körkortstjänsterna i Mina ärenden inte tillgängliga tis 21.8 kl. 21–24 och sön 26.8 kl. 16–18.30

2018-08-20 10:00

Körkortstjänsterna i Mina ärenden är inte tillgängliga tisdag 21.8 kl. 21–24 och söndag 26.8 kl. 16–18.30 på grund av underhållsarbete.

Kortvariga avbrott i Paytrail-betalningstjänsten kan uppstå tis 21.8 kl. 3.30–4.30

2018-08-20 09:00

Kortvariga avbrott i Paytrail-betalningstjänsten kan uppstå tisdag 21.8 kl. 3.30–4.30. Under ett eventuellt avbrott är det inte möjligt att betala via Paytrail-tjänsten i Mina ärenden -tjänsten.

E-tjänster ur bruk söndagen 19.8. kl.6.00–19:00

2018-08-10 15:00

Trafis e-tjänster är ur bruk söndagen 19.8. kl. 6.00–19:00 p.g.a. underhållsarbeten.

Ändringarna i körkortsutbildningen ledde till en anhopning av ansökningar om undervisningstillstånd – de nya förarexamina har också kommit bra i gång

2018-07-13 15:00

De nya reglerna som gäller körkortsundervisning och förarexamina trädde i kraft den 1 juli 2018. Början av juli har präglats av en anhopning särskilt av ansökningar om undervisningstillstånd. Även de nya kör- och teoriproven har kommit bra i gång.

Taxitillstånd har beviljats i alla landskap

2018-07-13 15:00

Över 400 nya taxitrafiktillstånd enligt den nya lagen om transportservice har beviljats under en dryg vecka. Mer än 200 körtillstånd för taxiförare har beviljats. Taxitrafiktillstånd har beviljats i alla landskap, mest i Nyland och särskilt i huvudstadsregionen.

De första nya taxitillstånden har beviljats – rekordmånga ansökningar om undervisningstillstånd

2018-07-11 11:00

Trafi har beviljat de första taxitrafiktillstånden och körtillstånden för taxiförare enligt den nya lagen om transportservice. Även reformen av körkortsutbildningen i början av juli har inspirerat rekordmånga att ansöka om undervisningstillstånd.

Gick inte taxiresan som planerat? – Du kan få gottgörelse för problem

2018-07-11 10:00

Det lönar sig alltid att först meddela om problem i anslutning till taxiresan till taxicentralen eller taxiföretaget. När du gör ett klagomål kan du ha nytta av Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) reklamationstjänst. Om du inte får klarhet i ärendet får du hjälp av konsumentrådgivningen.

Luftfart, även drönarflygning, begränsas i Helsingfors och omgivande områden 15–17.7.2018 fram till klockan 8.00.

2018-07-10 14:00

Första registreringen av farkoster ökade med 1,7 % under årets första hälft – registreringen av vattenskotrar ökar i en rasande fart

2018-07-10 14:00

Mellan januari och juni 2018 gjordes totalt 2 571 första registreringar av farkoster. Antalet första registreringar ökade med 1,7 procent jämfört med motsvarande tidpunkt föregående år.

Första registreringen av personbilar ökade med 8,0 % i början av året – laddningsbara bensinhybrider ökade i popularitet

2018-07-10 09:00

Under årets första hälft registrerades 69 600 nya personbilar första gången, vilket är åtta procent fler jämfört med samma tidpunkt året innan. Under början av året registrerades fler bilar som använder alternativa drivkrafter första gången än under hela fjolåret sammantaget.

Mina ärenden är ur bruk ons 11.7 kl. 8.30–10

2018-07-09 09:00

Mina ärenden är ur bruk onsdag 11.7 kl. 8.30–10 på grund av underhållsarbete.

Ett flertal lagreformer träder i kraft vid ingången av juli – ändringar i taxitrafiken, anskaffningen av körkort och yrkeskvalifikationerna i trafikbranschen

2018-07-02 14:00

Betydande lagreformer som gäller trafiktjänster och anskaffning av körkort träder i kraft den 1 juli. Lagen om transportservice avreglerar prissättningen i taxibranschen, de kvoterade verksamhetstillstånden slopas och bestämmelserna som gäller yrkesutbildade personer i trafikbranschen ändras. I och med körkortsreformen minskar den obligatoriska körundervisningens omfattning och körkortsutbildningen består av en del.

Rivstart för ansökningar om nya taxitillstånd

2018-07-02 09:00

Ikraftträdandet av lagen om transportservice söndagen den 1 juli 2018 satte fart på ansökningarna om nya taxitillstånd. Under söndagen tog Trafi emot nästan 700 ansökningar om taxitillstånd och över 200 anmälningar om bedrivande av taxi- eller godstrafik.

Mina ärenden: Företagskunder kan inte logga in i systemet.

2018-06-29 18:00

Mina ärenden: Företagskunder kan inte logga in på systemet. Vi beklagar de olägenheter kunderna förorsakas.

Tekniska problem i Mina ärenden: Utbetalningar från Aktia

2018-06-29 13:00

Tekniska problem i Mina ärenden med utbetalningar från Aktia -bank

Utlysning av medel för vintersjöfartsforskning

2018-06-29 12:00

Trafi, Trafikverket och svenska Sjöfartsverket och Transportstyrelsen har i dag publicerat en utlysning av medel för vintersjöfartsforskning som genomförs 2019.

Föreskrift om fartygspersonalens behörigheter

2018-06-29 10:00

Mina ärenden är ur bruk sön 1.7 kl. 6–18:00

2018-06-25 10:00

Mina ärenden är ur bruk söndag 1.7 kl. 6–18:00 på grund av underhållsarbete.

Kortvariga avbrott i Paytrail-betalningstjänsten kan uppstå tis 19.6 kl. 3.30–4.30

2018-06-18 10:00

Kortvariga avbrott i Paytrail-betalningstjänsten kan uppstå tisdag 19.6 kl. 3.30–4.30. Under ett eventuellt avbrott är det inte möjligt att betala via Paytrail-tjänsten i Mina ärenden -tjänsten.

Priserna för specialtjänster ska meddelas tydligt före taxiresan

2018-06-14 16:00

Taxireformen påverkar också de taxiresor som rörelse- och funktionshindrade betalar själva. Eftersom prissättningen beträffande specialtjänster blir fri är det skäl att jämföra olika taxiföretags tjänster på förhand, påminner Trafi och Konkurrens- och konsumentverket. Kunden måste få information om priset på tjänsterna innan beställningen bekräftas.

Störningar i Suomi.fi-identifiering

2018-06-12 14:00

Störningar i uträttande av ärenden åt ett företag i Suomi.fi-fullmakter 13.6.2018 kl. 08.00–08.30

2018-06-12 13:00

Det förekommer störningar i uträttandet av ärenden åt ett företag 13.6.2018 kl. 08.00–08.30 på grund av servicearbeten i bakgrundsregistret för Suomi.fi-fullmakter.

Störningarna hindrar urättandet av ärenden åt ett företag, om rätten att uträtta ärenden grundar sig på en organroll i handelsregistret. Organroller är till exempel verkställande direktör och styrelseordförande.

Offentliga registreringsuppgifter för luftfartyget ur bruk tors 14.6 kl. 16.30–19

2018-06-11 10:00

Offentliga registreringsuppgifter för luftfartyget är ur bruk torsdag 14.6 kl. 16.30–19 p.g.a. underhållsarbeten.

Serviceavbrott i bankens tjänster sön 10.6 kl. 5–10

2018-06-08 10:00

År 2017 var historiskt sett det säkraste året för sjöfarare

2018-06-07 17:00

Förra året var historiskt sett det säkraste året för sjöfarare. 34 personer omkom i båtolyckor vilket var klart färre än i genomsnitt per år.

Störningar i uträttande av ärenden åt ett företag i Suomi.fi-fullmakter

2018-06-06 12:00

Vet du vad som är på gång i taxitrafiken? Nya lagar träder i kraft om en månad

2018-06-06 11:00

När lagen om transportservice träder i kraft om en månad den 1 juli 2018 innebär det en del förändringar i taxiresenärens vardag. Den största förändringen är att prissättningen avregleras. Trafi och Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har samlat alla förändringar på sina webbplatser och där finns även informativa animationer.

Upphävande av föreskriften om lufttransport av farliga ämnen

2018-06-04 13:00

Trafi har den 1 juni 2018 utfärdat en ny föreskrift om Upphävande av föreskriften om lufttransport av farliga ämnen. Föreskriften träder i kraft den 4 juni 2018 och upphäver föreskriften Lufttransport av farliga ämnen (TRAFI/1359/03.04.00.00/2015).

Mina ärenden är ur bruk tors 7.6 kl. 8.30–10

2018-06-04 08:30

Mina ärenden är ur bruk torsdag 7.6 kl. 8.30–10 på grund av underhållsarbete.

Offentliga registreringsuppgifter för luftfartyget ur bruk tis 5.6 kl. 16.30–20

2018-06-04 08:00

Offentliga registreringsuppgifter för luftfartyget är ur bruk tisdag 5.6 kl. 16.30–20 p.g.a. underhållsarbeten.