Nyhet
 

Mopedbil ska besiktas

2011-03-31 11:21

En mopedbil får framföras med mopedkort, men till skillnad mot mopeder måste en mopedbil besiktas regelbundet. I en undersökning på uppdrag av Trafiksäkerhetsverket Trafi upptäckte man att en del mopedbilsförare inte känner till skyldigheten att besikta sitt åkdon.

För mopedbilen föreligger samma besiktningsplikt som för personbilar, nämligen att den första periodiska besiktningen ska göras senast tre år efter ibruktagningsdatum. Fjärde året är ett mellanår för besiktningar. Fem år gamla mopedbilar och äldre ska besiktas varje år. Utgångspunkt för besiktningsplikten är förbättring av trafiksäkerheten.

I år gäller den första periodiska besiktningen mopedbilar som togs i bruk år 2008, vilka utgör cirka 15 % av samtliga mopedbilar.

Mopedbilarnas popularitet har ökat snabbt under de senaste åren och mopedbilsbeståndet är ganska ungt. Dock omfattas redan 40 % av mopedbilarna av den årliga besiktningsplikten.

Kravet på vinterdäck gäller även mopedbilar.

Mopedkort ska förnyas på samma sätt som andra körkort

Det krävs minst mopedkort för att få framföra mopedbil, och mopedkortet ska i likhet med körkort för personbil förnyas när körkortsinnehavaren fyller 70 år. I Trafis undersökning framkom att kunskaperna om förnyande av körrätt för mopedbil ofta är bristfälliga.

Förändringar i anskaffningen av mopedkort införs 1.6.2011, då man för att få körrätt till mopedbil måste delta i undervisning och förutom det tidigare teoriprovet också avlägga ett hanteringsprov för moped eller körprov för mopedbil.

---
Mopedbilarna bildar ingen egen fordonsklass, utan de ingår i fordonsklassen L6e, dit bl.a. en del av terränghjulingarna också hör. För alla fordon i klass L6e gäller samma skyldigheter gällande besiktning och körrätt.

Antalet mopedbilar i trafik var förra året 4 261 st., vilket var 38,8 % fler än året innan. Statistikuppgifterna har hämtats efter märke och modell bland fordon som fanns införda i Trafis fordonsregister och som användes i trafik 31.12.2010.

Trafis undersökningar av mopedbilar finns att läsa i sin helhet på adressen www.trafi.fi/tutkimukset.