Nyhet
 

Trafis organisation finslipas

2013-05-08 11:30

Trafiksäkerhetsverket Trafi har förnyat sin organisation med början 1.5.2013. Syftet med förnyelsen är att den ska förbättra organisationens funktion och utgöra ett stöd för Trafis strategiska mål som säkerhets- och miljömyndighet för trafiken.

Genom förnyelsen har man utjämnat arbetsfördelningen mellan de olika sektorerna, rättat till upptäckta brister och plattat till organisationen, så att Trafi får bättre möjligheter att betjäna medborgare och samarbetspartner samt sina intressegrupper. Trafis ledning har arbetat med förnyelsen i ett öppet och tätt samarbete med personalen.

I den nya organisationen finns det fyra sektorer samt en separat strategifunktion. Även avdelnings- och enhetsstrukturen har uppdaterats.

Sektorn Reglering och utveckling leds av överdirektör Tuomas Routa, sektorn Tillstånd och godkännanden av överdirektör Olli Lindroos, sektorn Tillsyn av överdirektör Pekka Henttu och sektorn Informationsresurser av överdirektör Mia Nykopp. Strategifunktionen leds av överdirektör Marko Sillanpää.

Överdirektörerna bildar Trafis ledningsgrupp tillsammans med generaldirektör Kari Wihlman, juridik- och förvaltningsavdelningens direktör Matti Luopa, personalavdelningens direktör Petri Lumijärvi, ekonomiavdelningens direktör Juhani Nikula samt kommunikationsdirektör Anna Jokela.

Trafis organisation från och med 1.5.2013

Mer information:
generaldirektör Kari Wihlman, tfn 029 534 5200, förnamn.efternamn(at)trafi.fi
kommunikationsdirektör Anna Jokela, tfn 029 534 6222, förnamn.efternamn(at)trafi.fi