Nyhet
 

Begäran om utlåtande angående utkast till ny föreskrift om registrering av farkoster

2016-06-20 16:28

Trafiksäkerhetsverket Trafi begär utlåtande om ett utkast till ny föreskrift om registrering av farkoster.

Trafi begär utlåtande om föreskriftsutkastet senast den 9 augusti 2016.

Remissvaret kan skickas till Trafis registratorskontor per e-post (i Word-format) till adressen kirjaamo(at)trafi.fi eller per post, adress Trafiksäkerhetsverket, PB 320, 00101 Helsingfors.
Vänligen anteckna utkastets ärendenummer TRAFI/194896/03.04.01.00/2016 som referensnummer i remissvaret.

Ytterligare upplysningar

Sirkku Jaakkola, jurist, sirkku.jaakkola(at)trafi.fi, tfn 029 5345 230 och
Reetta Laine, specialsakkunnig, reetta.laine(at)trafi.fi, tfn 029 5345 434.