Nyhet
 

Har du bytt båtens motor eller namn – anmäl ändringen till båtregistret på nätet

2016-08-23 07:00

Båtfolket har hittat elektroniska tjänster för registrering av båtar och andra farkoster väl. Under början av året gjordes vart tredje ägarbyte elektroniskt, liksom även en tredjedel av ändringarna av båtars tekniska data.

De första elektroniska tjänsterna i båtregistret, ägarbyte för farkoster och beställning ar registreringsbevis, togs i bruk i augusti 2014. Drygt ett år senare infördes även första registrering, ändring av båtens tekniska data och motor samt avregistrering.

”Särskilt beställningar av registreringsbevis för båtar görs via nätet”, säger specialsakkunnig Reetta Laine.

Förutom registreringsbevis görs även avregistrering av båtar numera i regel via de elektroniska tjänsterna.

Registreringen kan även göras personligen på Trafis partners registreringsställen eller på traditionellt sätt per post. Större delen av första registreringar av båtar görs då båten köps.

Sommarens båtbränder en påminnelse om vikten av att brandsläckaren fungerar

Förutom registreringsbeviset ska båten vara utrustad med lämpliga flytvästar eller flytplagg för alla personer i båten, tömningsredskap och åror, paddel och ankare med rep. I efterdyningarna av den gångna sommarens båtbränder vill Trafis båtinspektörer särskilt påminna om vikten av att ha en kontrollerad och fungerande brandsläckare i båten. Med en tillräckligt effektiv släckare kan du rädda ditt eget och andra båtförares liv.

”Allting kulminerar slutligen i befälhavarens ansvar”, konstaterar enhetschef Ville Räisänen: ”Befälhavaren ansvarar ju för allting som händer ombord på farkosten och även för konsekvenserna av farkostens rörelser. Syftet är att den starkare betoningen av befälhavarens roll också ska synas i den kommande reformen av sjötrafiklagen.”

Trafis experter inom båtsäkerhet och båtregistret kan träffas 18–21.8.2016 på Trafis monter 9 på Flytande-båtutställningen på Drumsö. På Trafis monter kan du även delta i en båtenkät. Svaren från enkäten används som en del av en större undersökning om båtliv. Syftet med enkäten är att få information om båtliv som hobby, dess omfattning och betydelse.

Du kan också delta direkt i enkäten på adressen www.trafi.fi/veneilykysely

Närmare information:

Vad är farkostregistret och till vad används det? Se Trafis video om farkostregistret.

specialsakkunnig Reetta Laine, reetta.laine(at)trafi.fi, tfn 029 5345 434 (farkostregistret)
specialsakkunnig Kimmo Patrakka, kimmo.patrakka(at)trafi.fi, tfn 029 5346 450, (båtlivsforskning)
enhetschef Ville Räisänen, ville.raisanen(at)trafi.fi, tfn 029 5346 457, på Twitter @villeraisanen (båtlagstiftning)