Nyhet
 

Ny föreskrift om registrering av farkoster

2016-08-24 12:00

Trafiksäkerhetsverket (Trafi) utfärdade den 23 augusti 2016 en ny föreskrift om registrering av farkoster (TRAFI/194896/03.04.01.00/2016). Föreskriften träder i kraft den 26 augusti 2016.

Den viktigaste ändringen i föreskriften är att farkostens årsmodell härefter antecknas i registreringsbeviset i stället för tillverkningsåret.

Genom föreskriften upphävs föreskrift TRAFI/3239/03.04.01.00/2015 med likalydande namn.

Ytterligare information

         Reetta Laine, specialsakkunnig, reetta.laine(at)trafi.fi, tfn 029 534 5434
         Sirkku Jaakkola, jurist, sirkku.jaakkola(at)trafi.fi, tfn 029 534 5230.