Nyhet
 

Den omarbetade RPAS-föreskriften skapar förutsättningar för experiment och för en utveckling av verksamheten

2016-12-28 07:00

Utgångspunkten för den omarbetade föreskriften om flygning av fjärrstyrda luftfartyg och modellflygplan har varit aktörernas egen säkerhetshantering och självreglering. Den tillåtande linjen i föreskriften skapar mycket möjligheter, men understryker samtidigt aktörens ansvar för säkerheten. Aktören ansvarar alltid för att flygningarna utförs säkert med hänsyn till omständigheterna och miljön.

”Vi har skapat klarhet i föreskriftens krav, bl.a. genom att modifiera föreskriftens struktur. Kraven har gjorts enklare och lättare till den del det utifrån erfarenheterna har ansetts ändamålsenligt”, berättar Trafis ledande sakkunnig Jukka Hannola: ”På grund av att flygning med obemannade luftfarkoster avviker från traditionell luftfart har vi fäst särskild uppmärksamhet vid hur föreskriften ska tillämpas i praktiken.”

Föreskriften understryker aktörernas eget säkerhetshanteringssystem samt självreglering. Specialvillkoren för verksamheten grundar sig på en riskbaserad approach med fokus på proportionalitet. ”Till exempel har flygning med modellflygplan som väger mindre än 250 g avlägsnats från föreskriftens tillämpningsområde”, förklarar Hannola.

Den omarbetade föreskriften om flygning av fjärrstyrda luftfartyg och modellflygplan skapar förutsättningar för experiment och för att utveckla verksamheten. ”Vi tror att förändringarna har gynnsamma ekonomiska effekter i och med att regleringen blir lättare och tydligare. Obemannad luftfart är en kraftigt växande industri där Finland har möjlighet att vara en av de ledande aktörerna i Europa. Genom en liberal reglering bidrar vi till att verksamheten även i fortsättningen utvecklas samt beaktar utvecklingen på området”, säger Hannola.

Bekanta dig med föreskriften här (på finska).

Mer information
www.trafi.fi/sv/luftfart/obemannad_luftfart
ledande sakkunnig Jukka Hannola, jukka.hannola (at) trafi.fi, tfn 029 534 7063, på Twitter @JukkaHannola
enhetschef Päivi Metsävainio, paivi.metsavainio (at) trafi.fi, tfn 029 534 6063, på Twitter @PMetsavainio