Nyhet
 

Laddhybrider ökar i popularitet – registreringarna av elbilar minskar

2017-01-13 12:00

Totalt 118 991 nya personbilar registrerades i fjol, vilket är 9,3 procent fler än året innan. Antalet första registreringar av bilar med alternativ drivkraft ökade med 75 procent tack vare populariteten hos laddningsbara bensinhybridbilar.

År 2016 förstagångsregistrerades 13 procent fler bensindrivna och 2 procent fler dieseldrivna personbilar än året innan. När det gäller bilar med alternativ drivkraft (laddhybrider, el, gas, flexifuel och väte) nyregistrerades 1 610 stycken, vilket är 75 procent mer än föregående år.

”Utifrån första registreringarna i fjol ser det ut som om särskilt laddhybridernas antal har ökat bland bilar med alternativ drivkraft. Man kan till och med tala om en liten boom för dessa”, konstaterar Trafis informationschef Juha Kenraali. ”Någon motsvarande ökning har inte skett för elbilar, utan deras förstaregistreringssiffror sjönk till och med en aning i fjol. Det ser ut som om antalet bilar med låga utsläpp eller nollutsläpp inte ökar som en helhet på önskat sätt på helt marknadsmässiga grunder, utan de behöver främjande åtgärder”, summerar Kenraali.

Förstaregistreringarna visar att elbilarna hade ett uppsving 2013–2015. Då kunde företagen vid anskaffning av leasingbilar fullt ut dra nytta av det energistöd som arbets- och näringsministeriet beviljade elbilar. Energistödet beviljades om fordonet skaffades och togs i bruk före utgången av 2015. Nyregistreringarna av elbilar vände nedåt 2016.

När det gäller alternativ drivkraft har den största förändringen skett inom flexifuel, som har minskat från en andel på över 90 procent till drygt en procent under 2010-talet. Under samma tid har särskilt utbudet av laddhybrider blivit mångsidigare, vilket märks i form av en ökad marknadsandel för dessa. Andelen laddbensinhybrider bland bilar med alternativ drivkraft är redan nästan 70 procent, vilket väger upp nedgången i popularitet hos flexifuel och elbilar.

En tredjedel av de nya personbilarna registrerades för privatbruk

Av de nyregistrerade personbilarna 2016 skaffades 66 procent för privatbruk. För bilar med alternativ drivkraft var förhållandet nästan det omvända – av dem registrerades 62 procent för företagsbruk. Av bilarna som skaffades för privatbruk hade merparten (76 %) bensin som drivkraft. Däremot var över hälften (53 %) av bilarna som skaffades för företagsbruk dieseldrivna.

Förstagångsregistrerade personbilarnas genomsnittliga CO2-utsläpp fortsatte att minska

År 2016 var de nyregistrerade personbilarnas genomsnittliga utsläpp 120,6 g/km. Minskningen av de genomsnittliga CO2-utsläppen har sin förklaring i att de försäljningsmässigt populäraste bensin- och dieselbilarnas utsläpp fortsatte att minska. De genomsnittliga CO2-utsläppen för bensindrivna bilar har varit lägre än för dieseldrivna bilar sedan 2009.

De genomsnittliga CO2-utsläppen för laddhybrider visade inga nämnvärda förändringar jämfört med året innan. Laddhybriders utsläpp är mer än hälften lägre än för bilar med någon traditionell drivkraft. Jämfört med 2015 ökade däremot de genomsnittliga CO2-utsläppen för icke-laddningsbara hybrider, särskilt för dem med bensinmotor.

Flest nya personbilar registrerades i Nyland

I Nyland registrerades 53 218 nya personbilar, vilket motsvarar en andel på 45 procent av första registreringarna 2016. De alternativa drivkrafterna följde samma trend – 62 procent av dessa första registreringar gjordes i Nyland.

Mer information
I fordonsstatistiktjänsten kan man göra sökningar i Trafis förstaregistrerings- och beståndsstatistik. I tjänsten kan man söka fordon bl.a. utifrån region, märke eller drivkraft.

sakkunnig Antti Halmetoja, antti.halmetoja (at) trafi.fi, tfn 029 5346 174

informationschef Juha Kenraali, juha.kenraali (at) trafi.fi, tfn 029 5347 162