Nyhet
 

Ny föreskrift om upphävande av föreskrifterna om förarexamen

2017-01-25 12:55

Upphävande av föreskrifterna om förarexamen

Trafiksäkerhetsverket har den 20 januari 2017 utfärdat en föreskrift om upphävande av föreskrifterna om förarexamen. Föreskriften träder i kraft den 31 januari 2017.

Genom denna föreskrift upphävs följande föreskrifter:

- Elevbokföring i förarundervisning som syftar till förvärvande av körkort och anmälningar som ska göras om förarundervisningen (29.8.2014, TRAFI/19919/03.04.01.00/2013),

- Avläggande av teoriprov för förarexamen och prov för den som anhåller om undervisningstillstånd (12.12.2013, TRAFI/19923/03.04.03.00/2013),

- Körprov för förarexamen (12.12.2013, TRAFI/2829/03.04.03.00/2013),

- Orter där körprov för förarexamen kan avläggas (19.9.2013, TRAFI/2835/03.04.03.00/2013),

- Avvikelser från förarutbildningens minimiomfattning och lämplig tidpunkt för undervisning i mörkerkörning (23.5.2013, TRAFI/2765/03.04.03.00/2013),

- Avläggande av prov på körförmåga (23.5.2013, TRAFI/2842/03.04.03.00/2013).

Föreskriften
Motiveringsmemorandum (på finska)
Bilaga 1 till motiveringsmemorandum (på finska)

Ytterligare information:
ledande sakkunnig Tuire Simonen, tfn 029 534 5202, tuire.simonen(at)trafi.fi