Nyhet
 

Vid besiktningen underkänns på grund av fel på bromsar och framaxel – nya bilar i ännu bättre skick

2017-01-25 15:30

Trafi har publicerat förra årets modellspecifika statistik över fel vid besiktning för personbilar. Trenden är oförändrad sedan tidigare år: vid besiktningen underkänns oftast på grund av fel på bromsar och framaxel, och nya bilar underkänns mer sällan än tidigare. I statistiken kunde man i år för första gången hitta bilmodeller som inte hade några underkännanden alls.

Felstatistiken berättar både om skötseln av bilen och om dess allmänna hållbarhet

”Felstatistiken från besiktningen avslöjar två saker. För det första kan man se hur väl de aktuella bilarna har skötts, om de har servats regelbundet och om delar som slits, såsom däck och lyktor, har kontrollerats innan man har åkt till besiktningen. Och för det andra ser man också hur bra bilen överhuvudtaget håller”, konstaterar ledande specialist Otto Lahti.

”Några väsentliga förändringar från föregående år har inte skett i den modellspecifika felstatistiken för personbilar”, berättar Lahti: ”Några mindre variationer finns det, men långtidstrenden verkar hålla i sig. Det är också bra att komma ihåg tidigare års statistik vid jämförelser, att små procentuella förändringar ryms inom slumpvariationen. Som huvudregel skulle man kunna säga att underkännandeprocenten för nya bilar fortsätter att sjunka, men underkännandeprocenten för gamla bilar ökar, exempelvis underkändes hela 38 % av statistikens äldsta, 14 år gamla bilar.”

Vanligen underkändes en bil på grund av problem med framaxeln samt färd- eller parkeringsbromsen. De flesta reparationsuppmaningarna gavs för fel på ljus och vindruta. Flest körförbud utfärdades för problem med färdbroms eller utsläpp.

”Vi får mycket feedback från medborgarna om att bilarnas ljus syns dåligt i trafiken. Detta syns också i besiktningsstatistiken, där en av de vanligaste reparationsuppmaningarna ges för halvljuset. Över 300 000 reparationsuppmaningar gavs för halv- och bakljus”, berättar Lahti.

Tre år gamla bilar underkänns alltmer sällan vid besiktningen – statistikpärlor var två bilmodeller helt utan underkännanden

Underkännandeprocenten för personbilar som för första gången kommer till periodisk besiktning fortsatte att sjunka även förra året, då endast 2,8 % av dessa tre år gamla bilar underkändes vid besiktningen. År 2015 underkändes 3,0 % av tre år gamla bilar och år 2014 blev 3,3 % underkända.

”I statistiken för de nyaste personbilarna, som togs i bruk år 2013, fanns det även detta år en bilmodell, eller i själva verket två, av vilka ingen underkändes. Med helt blanka papper klarade sig inte heller dessa, då de fick reparationsuppmaningar för smärre fel. Endast en procent av besiktningen av bilmodellerna som orkade ända upp till toppen slutade med underkännande”, berättar Lahti.

Modellspecifik felstatistik över fel vid besiktningen för personbilar har offentliggjorts på Trafis nätsidor. Av den modellspecifika procentstatistiken över underkända personbilar utgående från ibruktagningsåret framgår procentantalet underkända och de tre vanligaste orsakerna till underkännande. Statistiken omfattar bilmodeller av vilka minst 100 exemplar har visats upp för besiktning.

Mer information:
Statistik över fel vid besiktning 2016
ledande specialist Otto Lahti, tfn 029 5345 259, otto.lahti(at) trafi.fi
specialsakkunnig Pasi Kilpelä, tfn 029 5346 053, pasi.kilpelä(at)trafi.fi (statistik)