Nyhet
 

Totalt 48 personer omkom till sjöss i fjol

2017-02-02 14:00

År 2016 omkom 48 personer i fritidsbåtliv, dvs. 8 fler än året innan. Större delen av olyckorna inträffade i motor- eller roddbåtar och i orsaken var oftast att båten kantrat eller fått slagsida.

Under januari–december 2016 omkom 42 personer på insjöområden i Finland. Statistiken är särskilt dyster när det gäller Kymmene älvs vattendrag, där 4 personer omkom under 2015 och antalet i den preliminära statistiken för år 2016 är 15. Kymmene älvs vattendrag är ett av de största i Finland och omfattar bl.a. Päijänne, Keitele och Puula.

På Finlands havsområden halverades antalet omkomna i sjötrafiken från året innan. År 2016 omkom 6 personer i på Finlands havsområden. År 2015 var antalet 12.

”Statistiken för början av året gjorde att vi befarade ett mycket värre slutresultat, eftersom antalet omkomna i slutet av augusti redan var samma som år 2015. Till all tur gick slutet av året bättre än väntat. Till exempel kan det faktum att inte en enda båtförare omkom på Finska viken under hela året anses vara ett mycket bra resultat”, konstaterar Ville Räisänen, enhetschef på Trafi.

Huvudorsaken till olyckor med dödlig utgång till sjöss att båten kantrar eller får slagsida, vilket resulterar i att man hamnar i vattnet och inte kan rädda sig. ”Jag upprepar samma sak varje år, men man kunde ha räddat flera liv med enkla metoder. Större delen av de omkomna hade kunnat räddas om de skulle ha klätt på sig räddningsvästen på rätt sätt, och det gäller också att minnas simkunnighetens betydelse”, påminner Räisänen. ”Dessutom finns det några fall per år där nödstoppet sannolikt skulle ha hjälpt personen att rädda sig.”

Statistiken baseras på vattentrafikolyckor som har kommit till polisens kännedom samt på medieuppföljning.

Närmare upplysningar:
Förhandsstatistik för sjötrafikolyckor 2016
Trafis webbplats om båtliv

enhetschef Ville Räisänen, tfn 029 5346 457, ville.raisanen(at)trafi.fi, på Twitter @villeraisanen