Nyhet
 

Flexibilitet i lösningar för livräddningsutrustning – utan att pruta på säkerhetsnivån

2017-02-06 17:00

Trafi uppdaterar som bäst föreskriften om livräddningsutrustning på fartyg. Kraven på de säkerhetsnivåer som krävs av livräddningsutrustning ändras inte, men uppdateringen gör det möjligt att mer flexibelt använda alternativa lösningar än den nuvarande föreskriften medger.

”Avsikten med uppdateringen av föreskriften är att göra det möjligt att framöver också godkänna lösningar som utnyttjar ny teknologi när det gäller kraven på livräddningsutrustning på fartyg, till exempel LED-handbloss i stället för de nuvarande engångsblossen”, förklarar avdelningschef Juha-Matti Korsi.

”Genom de alternativa lösningarna ska ändå minst samma säkerhetsnivå uppnås som krävs i föreskriften och lösningarna ska också uppfylla kraven i lagen och direktivet om marin utrustning på de punkter som krävs i föreskriften. Ändringen syftar inte heller till att frångå kraven som gäller livflottar på passagerarfartyg i inrikes trafik, även om denna missuppfattning har förekommit”, framhåller Korsi.

”Det egentliga syftet med ändringen är att tillåta större flexibilitet för verksamhetsutövare i valet av livräddningsutrustning och livräddningsanordningar utan att ändå pruta på den miniminivå för säkerheten som krävs. För oss är det viktigt att fartygspassagerarna också framöver kan lita på säkerheten ombord, även om något överraskande skulle inträffa”, konstaterar Korsi.

Föreskriftsändringen på två veckors remiss

Avsikten är att komplettera föreskriften om livräddningsutrustning av 1.3.2014 med en ny punkt 1.5 om godkännande av alternativa livräddningslösningar. Kapitel 2 i föreskriften kompletteras dessutom med en kommentar om att de nya lösningarna ska vara försedda med ”rattmärke”.

Avsikten är att föreskriftsändringen skickas på remiss i början av nästa vecka.

Motsvarande kommentar om användningen av alternativa lösningar ingår redan i Trafis föreskrift om brandsäkerheten på fartyg. Syftet med föreskrifterna är inte att begränsa utvecklingen av nya innovationer, utan snarare att i en anda av avreglering möjliggöra att det uppstår nya säkerhetslösningar.

Närmare upplysningar:
avdelningschef Juha-Matti Korsi, tfn 029 5346 437, juha.korsi (at) trafi.fi, på Twitter @JuhaKorsi
enhetschef Max Wilhelmson, tfn 029 5347 076, max.wilhelmson (at) trafi.fi
överinspektör Mikko Vartiainen, tfn 029 5345 235, mikko.vartiainen (at) trafi.fi (från 13.2.)

Länkar till föreskriftsutkastet och motiveringsmemorandumet tillagda 7.2.2017