Nyhet
 

Nu ska alla bilister med – Finlands största trafikförsök som är öppet för alla täcker redan hela södra Finland

2017-02-07 15:00

Vill du redan i förväg ha exakt positionsinformation till din smarttelefon om trafikfaror längre fram? Eller tipsa andra om dina observationer? Kommunikationsförsöket om farliga platser i vägtrafiken utökas återigen, och nu kan alla bilister i södra Finland delta. Vad man särskilt söker till försöket är fler yrkesförare.

Idén bakom försöket som varar till slutet av våren och är en strävan efter att förbättra trafiksäkerheten, är att förare som deltar i försöket med hjälp av en mobilapplikation berättar för varandra om farliga platser som de har upptäckt, såsom dålig sikt, olyckor, och hinder eller djur på vägen.

De som deltar i försöket får också själva till sin telefon information om faror längs den egna rutten, både från andra användare och från trafiksäkerhetscentralen.

Varna andra och få själv förhandsmeddelanden om farliga platser på vägarna

”Närmare tusen bilister deltar just nu i försöket, men det finns fortfarande gott om plats”, berättar ledande sakkunnig Anna Schirokoff från Trafi: ”Vi inledde försöket i liten skala på motorvägen Helsingfors-Åbo, men utökade den snart till alla motorvägar i södra Finland samt ringvägarna i Helsingfors och Tammerfors. Och nu omfattar försöket hela södra Finland.”

”De som aktivt har använt applikationen har upplevt att tjänsten är bra. Med dess hjälp har de fått information om trafikproblem längre fram på vägen och har till exempel kunnat omplanera sin rutt. Kommunikation med andra som rör sig på vägen, en farlig plats som förmedlas med meterprecision och förarens avstånd till denna punkt har upplevts som värdefullt”, säger projektchef Ilkka Kotilainen från Trafikverket.

Särskilt yrkesförare vill man ha med

”Nu saknar vi framför allt yrkesförare, eftersom de kör mycket och därför kan varna andra i förväg och även själva få nytta av applikationen. Yrkesförarna kan också identifiera situationer som är till hinder för trafikflödet”, sporrar Schirokoff.
”För att delta i försöket behöver man bara en smarttelefon med Android. Bland försökets aktiva användare lottar vi också ut automatiska parkeringsskivor i slutet av februari”, tipsar Kotilainen.

Till försöket som du hittar i sociala medier med hashtaggarna #NordicWay och #varoitamuita kan du anmäla dig på adressen www.automaattiset-ajoneuvot.com.

Automatisk bilkörning utvecklas genom försök

”Olika försök är en viktig del av utvecklingen av automatiska bilar och digitaliseringen av trafiken. Via det för Norden gemensamma försöket ”Nordic Way, Coop” med kommunicerande fordon tror vi oss få viktig kunskap om hur feedback från andra i samma situation och redan befintliga data kan förenas för att förbättra trafiksäkerheten”, konstaterar vägtrafikdirektör Marko Sillanpää från Trafi, som också är projektansvarig.

Försöket är en del av det för Norden gemensamma och EU-stödda NordicWay-projektet. Projektets Coop-försök i Finland genomförs i samarbete mellan Trafikverket, Trafi, HERE och Infotripla Oy.

På Twitter @automaattiautot
På Facebook www.facebook.com/automaattiautot

Mer information:
Trafi:
ledande sakkunnig Anna Schirokoff, tfn 029 5345 268, anna.schirokoff (at) trafi.fi
Trafikverket
projektchef Ilkka Kotilainen, tfn 050 311 8016 ilkka.kotilainen (at) liikennevirasto.fi
HERE
Head of Media Relations James Etheridge, james.etheridge (at) here.com (Enquiries in English)