Nyhet
 

Båtsäkerheten har förbättrats – den genomsnittliga båten i Finland är liten och gammal

2017-02-10 15:00

Båtsäkerheten har förbättrats och Finlands båtbestånd har ökat under de senaste åren. Detta framgår av Trafis nya undersökning som ger en heltäckande bild av nuläget inom finländskt båtliv. I regel är de finländare som rör sig på sjön erfarna och allt mer miljömedvetna. Den vanligaste båten är liten, gammal och försedd med aktersnurra.

”Nuläget för båtlivet i Finland ser bra ut. Särskilt positivt är att såväl båtsäkerheten som miljömedvetenheten har ökat”, konstaterar specialsakkunnig Kimmo Patrakka. Senast finländarnas båtliv undersöktes i motsvarande omfattning var för över ett decennium sedan.

Antalet båtar har ökat - flest finns i Nyland, Egentliga Finland och Birkaland
”Intressant är även bedömningen att det totala antalet båtar har ökat. Redan tidigare har vi konstaterat att Finland är ett av de båttätaste länderna i världen och med den nya uppskattningen på 1,16 miljoner båtar i bruk kan vi verkligen anse oss vara ett båtfolk”, fortsätter Patrakka.

I undersökningen uppskattar man att det i Finland för närvarande finns 1,16 miljoner vattenfarkoster, varav 554 000 är motoriserade. Flest vattenfarkoster har Nyland, Egentliga Finland och Birkaland. Totalt 80 procent av de finländska vattenfarkosterna är användarnas egna.

Båtförare med erfarenhet och utbildning

Undersökningen visar att båtförarna har erfarenhet och att de finslipat sina färdigheter genom utbildning. Två tredjedelar av båtförarna har över 20 års erfarenhet av båtliv. Av dem som idkar båtliv aktivt har 40 procent någon form av relaterad examen. Cirka 15 procent av båtförarna hör till något båtsällskap.

”När det gäller säkerheten är det fint att landets båtfolk har så mycket erfarenhet och utbildning”, säger Patrakka.

Finländarna är anspråkslösa, säkerhets- och miljömedvetna sjöfarare

Båtsäkerheten har förbättrats något under de senaste åren. Antalet rapporterade fall av roderfylleri samt alkoholens roll i samband med olyckor har minskat betydligt. Merparten av båtfolket använder alltid eller minst ibland flytväst eller andra flythjälpmedel.

Miljömedvetenheten bland båtfolket har ökat under de senaste åren. Allt fler båtar är försedda med moderna system som stöder avfallshantering och även i äldre båtar tar man hand om avfallet på vederbörligt sätt.

”Den vanligaste båttypen är en med en utombordare under 20 hästkrafter. Båtarna är i regel också ganska gamla, i genomsnitt 19,5 år, 5,4 meter långa och även de med en motor på 36 hk i genomsnitt har en ålder på 16 år. Men trots att båtarna i genomsnitt är små och gamla, är branschen betydande, eftersom båtbranschens ekonomiska verkningar uppgår till hundratals miljoner euro årligen”, summerar Patrakka.

Undersökningen Veneilyn määrä sekä sen taloudelliset ja ympäristövaikutukset Suomessa kan läsas i sin helhet på Trafis webbplats. Undersökningen genomfördes i årsskiftet 2016–2017 i form av telefon- och internetintervjuer. Antalet respondenter var sammanlagt 2 300. Sito Oy genomförde undersökningen.

Trafi deltar på mässan Vene 17 Båt i Mässcentrum i Helsingfors, som öppnas i dag. Välkommen att besöka Trafis monter 7 b 129.

Närmare upplysningar:
specialsakkunnig Kimmo Patrakka, tfn 029 5346 450, kimmo.patrakka (at) trafi.fi