Nyhet
 

Vintertips till dem som flyger till flygplatser i norr

2017-02-10 14:00

De mycket svåra vinterförhållandena på flygplatserna i norra Finland kräver mycket av såväl piloter som operatörer. Trafi och Finavia har tillsammans formulerat ett meddelande vars syfte är att hjälpa särskilt sådana aktörer som har mindre erfarenhet av vintriga flygplatser.

”Att föra finländskt know-how, i det här fallet "snow-how", längre och att ge praktiska tips är viktigt med tanke på ett säkert operationellt agerande på flygplatserna. Vi hoppas alltså att meddelandet i komprimerat format ska vara till hjälp för dem som flyger till flygplatser i norr”, säger överinspektör Jussi Sorsa på Trafi.

”De direkta förbindelserna från Europa till Lappland, som har ökat särskilt under denna vinterperiod, har höjt regionens tillgänglighet och antalet resenärer till en ny nivå. Vårt syfte är en säker och smidig flygtrafik på våra flygplatser i norra Finland trots tidvis svårt väder- och väglag. Med anvisningarna för piloter och operatörer vill vi säkerställa att all nödvändig information för en smidig verksamhet finns tillgänglig för aktörerna”, säger Heikki Heinijoki, chef för trafikområdestjänster på Finavias enhet för teknik och miljö.

Närmare upplysningar:

Vintertrafikmeddelande:
Mitä Pohjois-Suomen lentoasemien vaativat talviolosuhteet edellyttävät lentäjiltä ja lento-operaattoreilta?

Winter conditions at Northern Finland airports – requirements for pilots and air operators

Trafi
överinspektör Jussi Sorsa, tfn 029 5345 069, jussi.sorsa (at) trafi.fi

Finavia
chef för trafikområdestjänster Heikki Heinijoki, tfn 020 708 2320, heikki.heinijoki (at) finavia.fi