Nyhet
 

Begäran om utlåtande: Föreskrift om besiktning av fartyg

2017-02-14 12:00

Trafi begär utlåtanden om ett utkast till ny föreskrift om besiktning av fartyg.

I utkastet görs vissa ändringar i gällande föreskrift från 2013 på grund av att polarkoden och internationella barlastvattenkonventionen träder i kraft. På samma gång förlängs besiktningsintervallen för vissa fartyg. Även vissa andra smärre ändringar görs.

Ändringsförslagen har i utkastet markerats med rött.

Remissvaren bör sändas in till Trafi senast 14.3.2017. Remissvaren kan skickas per post till Trafiksäkerhetsverket, PB 320, 00101 Helsingfors eller via e-post till kirjaamo(at)trafi.fi. Vänligen ange föreskriftens ärendenummer på remissvaret.

Ytterligare information:

Aleksi Uttula, ledande sakkunnig, tfn 029 534 6468, aleksi.uttula(at)trafi.fi (från 20.2)Reetta Timonen, jurist, tfn 029 534 5052, reetta.timonen(at)trafi.fi