Nyhet
 

Bilisterna har blivit mer miljöpositiva – priset är fortfarande den viktigaste sporren

2017-02-20 15:00

Priset är fortfarande det klart viktigaste kriteriet som styr valet av bil, framgår av den färska enkät som Trafi låtit göra. Ett förmånligt pris på bilar med låga utsläpp skulle vara det effektivaste styrmedlet för att få konsumenterna att skaffa miljövänligare bilar. Jämfört med tidigare enkäter visar denna att konsumenterna inte längre vill använda lika mycket pengar på bilismen och att minskat körande och ökad användning av kollektivtrafiken också har blivit populärare.

”Miljömedvetenheten i sig har ökat under de senaste åren men när det gäller valet av bil har den fortfarande inte någon väsentlig inverkan. Det är ändå positivt att bilisterna är mer beredda än tidigare att agera så att det egna bilkörandet ger upphov till så lite skador på miljön som möjligt”, säger sakkunnig Erno Aholammi.

Enkäten är en fortsättning på en serie studier som genomfördes 2007–2012.

Priset styr fortfarande valet av bil men bilisterna är mer miljömedvetna än tidigare

Bilens pris har också i varje tidigare studie varit det viktigaste valkriteriet. För närvarande anser 40 procent av de svarande att priset är den faktor som påverkar valet mest. De näst viktigaste kriterierna är bilens märke och modell. Bilens bränsleförbrukning har en mindre betydelse än tidigare vid valet av bil. Gynnande av diesel samt vägtullar och trängselavgifter fick minst stöd i enkäten när det gällde styrmedel för att få konsumenterna att skaffa miljövänligare bilar.

Nästan en tredjedel av bilisterna skulle i princip redan vara färdiga att skaffa en miljövänligare bil, medan endast var tionde hade övervägt detta 2012. Minskad bilkörning och ökad användning av kollektivtrafiken har också blivit populärare.
Trots att miljöfaktorerna inte betonas i valet av bil, har bilisternas beredskap förbättrats när det gäller att via sina handlingar minska miljöbelastningen av sitt körande.

Man vill inte längre betala lika mycket för bilkörandet som förr – när det gäller bränslet skulle ett pris över 2,26 euro per liter minska bilkörandet

Enligt enkäten är konsumenterna beredda att använda något mindre pengar än tidigare på bilismen.

De svarande anser att ett lämpligt literpris för bensin nu är 1,14 euro, mot 1,23 euro 2012. För diesel gäller nu 0,99 euro, då det tidigare var 1,15 euro.
Den så kallade smärtgränsen för bränslepriset, dvs. det pris per liter som skulle börja påverka körprestationen, har också sjunkit. För närvarande ligger det här priset på 2,26 euro per liter, medan det 2012 var 2,70 euro per liter. Ett pris per liter som däremot skulle öka körprestationen vore nu 0,99 euro per liter, vilket är cirka 40 cent lägre än 2012.

Samåkning lockar inte

Alternativen inom den traditionella kollektivtrafiken används relativt sällan av dem som besvarade enkäten. En fjärdedel av de svarande har samåkt till och från jobbet. Hälften av de svarande ansåg att samåkning inte var ett lämpligt alternativ för dem.
Endast två procent av de svarande har använt en bildelningstjänst, trots att hälften känner till att tjänsten finns. Tre procent av de svarande skulle vara beredda att ansluta sin bil till en bildelningstjänst. Antalet ökar dock till en femtedel, om anslutningen blir ekonomiskt lönsam.

Enkäten Ympäristöystävällinen autoilu är en fortsättning på en serie studier som genomfördes 2007–2012. Genom denna serie av studier har man undersökt bilisternas attityder till miljön samt effekten av ekonomisk styrning i val gällande bilar och bilism. Undersökningen genomfördes av Kantar TNS Oy.

Ytterligare information
sakkunnig Erno Aholammi, tfn 029 5345 460, erno.aholammi(at)trafi.fi

ledande sakkunnig Outi Ampuja, tfn 029 5345 276, outi.ampuja(at)trafi.fi