Nyhet
 

Trafi värd för möte om flygsäkerheten över Östersjön

2017-02-21 15:00

Ett expertmöte om flygsäkerheten över Östersjöområdet anordnas i Helsingfors den 2 mars 2017 i samråd med Internationella luftfartsorganisationen, ICAO. Ordförande för mötet är ledande sakkunnig Kari Siekkinen från Trafi.

Mötet har föregåtts av diskussioner i Nato-Ryssland-rådet, till vilka också Finland har bidragit. Utgående från dessa diskussioner föreslog Finland att ett flygsäkerhetsmöte anordnas i Helsingfors.

Mötet har som mål att klarlägga verkställigheten av de rekommendationer för förbättrad flygsäkerhet som projektgruppen för Östersjön kom överens om 2015 och behovet av eventuella nya rekommendationer.

2015 års rekommendationer gällde bl.a. insamlingen och publikationen i ICAOs regi av operativa förfaranden för de mest trafikerade delarna av luftrummet (hotspots) och s.k. due regard-förfaranden för statliga luftfartyg. Därtill gäller rekommendationerna utbyte av statliga flygtrafikbilder, publiceringen av standardiserade rapporteringspunkter och lösningar på problem gällande framtagningen och bearbetningen av färdplandata.

Utöver Finland och ICAO deltar representanter för Östersjöns kuststater dvs. Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Sverige och Tyskland samt Nato, Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA) och Europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst (Eurocontrol).

Samma parter deltog i projektgruppen för flygsäkerheten över Östersjön år 2015.

Ytterligare information:
Kari Siekkinen, ledande sakkunnig
Intervjuförfrågningar: Anna Jokela, kommunikationsdirektör, tfn +358 400 439 955, anna.jokela (at) trafi.fi