Nyhet
 

Föreskriften om livräddningsutrustning preciserad - tillägg möjliggör alternativa lösningar med samma säkerhetsnivå

2017-02-24 09:00

Trafi har preciserat sin föreskrift om livräddningsutrustning och livräddningsanordningar på fartyg. Föreskriftens innehåll i sig har inte ändrats men en ny bestämmelse som möjliggör användning och utveckling av alternativa livräddningslösningar har fogats till föreskriften.

Trafis föreskrift om livräddningsutrustning och livräddningsanordningar på fartyg trädde i kraft 1.3.2014 och dess övergångsperioder har delvis redan upphört. Nu görs en uppdatering av föreskriften i syfte att underlätta användningen och utvecklingen av alternativa livräddningslösningar som erbjuder samma säkerhetsnivå.

"Den nuvarande föreskriften härstammar från en tid då man i princip inte införlivade någon bestämmelse om alternativa lösningar i föreskrifterna. Alternativa lösningar är dock viktiga t.ex. för att möjliggöra utvecklingen och ibruktagandet av ny teknologi", konstaterar sjöfartsdirektör Tuomas Routa.

Föreskriften träder i kraft 1.3.2017.

Föreskriften

Motiveringsmemorandumet (på finska)

Ytterligare information:

sjöfartsdirektör Tuomas Routa, tfn 029 534 6456, tuomas.routa (at) trafi.fi, på Twitter @TuomasRouta