Nyhet
 

Möte om flygsäkerheten över Östersjön beslutade ta fram nya rekommendationer för ökad flygsäkerhet

2017-03-02 17:32

Flygsäkerhetsmötet konstaterade att 2015 års rekommendationer har lett till en positiv utveckling i Östersjöområdet.

Trafi anordnade i dag ett expertmöte om flygsäkerheten över Östersjön i samråd med internationella luftfartsorganisationen, ICAO. Mötet hade som mål att utreda hur de rekommendationer för förbättrad flygsäkerhet som ICAOs projektgrupp för flygsäkerheten över Östersjön (Baltic Sea Project Team) kom överens om 2015 verkställts och om det finns behov för nya rekommendationer.

Östersjöns kuststater dvs. Danmark, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Ryssland, Sverige och Tyskland samt NATO, Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (EASA) och Europeiska organisationen för säkrare flygtrafiktjänst (Eurocontrol) hade inbjudits till mötet. Mötet arrangerades av Finland med stöd av ICAO, och ledande sakkunnig Kari Siekkinen från Trafi agerade ordförande för mötet. Samma parter deltog i projektgruppen för flygsäkerheten över Östersjön 2015.

Finland har varit initiativtagare till flygsäkerhetsmötet och främjat diskussionerna om flygsäkerheten över Östersjön.

De redan vidtagna åtgärderna har haft en positiv inverkan på flygsäkerheten

2015 års rekommendationer gällde bl.a. insamlingen och publikationen av operativa förfaranden för de mest trafikerade delarna av luftrummet (hotspots) och för statliga luftfartyg (s.k. due regard-förfaranden) i ICAOs regi. Därtill gällde rekommendationerna utbyte av statliga flygtrafikbilder, publiceringen av standardiserarde rapporteringspunkter och lösningar på problem gällande färdplaner.

Det ansågs synnerligen nyttigt att ICAO publicerat en bulletin med anvisningar för flygare. De rapporteringspunkter som inrättats i det internationella sjöområdet har börjat användas i färdplaneringen, vilket har bidragit till att göra flygverksamheten mer förutsägbar. Enligt överenskommelse har ICAO också publicerat operativa förfaranden för statliga luftfartyg.

Dagens möte beslöt om att operativa förfaranden för hur man uppvisar gott omdöme och flygsinne samlas in och ges ut till nytta för hela det internationella luftfartssamfundet.

Vid mötet diskuterades också användningen av transpondrar. Deltagarna uppvisade samsyn om att ökad användning av transpondrar är ett element som skulle förbättra flygledningens lägesbild och således ytterligare flygsäkerheten. Praktiska åtgärder kommer att beredas i samarbete mellan ICAO, NATO, EASA, Eurocontrol och Östersjöstaterna.

De frågor som dryftades på mötet i dag måste ännu slutföras och länderna måste komma överens om de praktiska arrangemangen, varför Trafi inbjöd deltagarna till ett nytt möte i månadsskiftet maj-juni.

Ytterligare information: ledande sakkunnig Kari Siekkinen, intervjuförfrågningar, kommunikationsdirektör Anna Jokela, tfn 0400 439955